Loe

VEOSEVEDU. OHTLIKE VEOSTE VEDU
Autoteede võrku võib tänapäeval täiesti põhjendatult käsitleda majandusarengu alusena. Teedevõrgust sõltub mis tahes riigi majanduse elujõulisus. Autokaubavedude mahud on lihtsalt tohutud. Mõnikord tuleb autoga vedada ka ohtlikke veoseid, mis nõuab teatud reeglite järgimist ja vajalike ohutusmeetmete kasutusele võtmist.Ohtlik veos on selline veos, mis teatud olukordade tekkimisel võib tekitada kahju inimeste tervisele või keskkonnale. S...

VEOSEVEDU. PROFESSIOONAALNE VEOSTE EKSPEDEERIMINE
Veoseveo teenuseid kasutatakse kõikjal, eriti aga arenenud taristuga maades. Ka meie riigis tegutsevad professionaalseid kaubaveoteenuseid osutavad vedajad, kes pakuvad võimalust tellida mitmeid veoga kaasnevaid teenuseid, näiteks professionaalset veoste ekspedeerimist. Professionaalne veoste ekspedeerimine on tähtis kaasnev teenus, mida pakuvad soliidsed vedajad. Tutvustame seda teenust lähemalt.Veoste ekspedeerimine võib sisaldada mitm...

VEOAUTOD JA VEOSEVEDU
On raske ette kujutada, et riigi taristu saaks olla kvaliteetne ilma maanteetranspordita, eriti aga ilma veoautodeta. Tänapäeval on kasutusel veoste vedamiseks väga erinevaid veoautosid.Külmutusautod on kogu maailmas laialt kasutatavad veosõidukid, mis tagavad kiiresti riknevate kaupade säilimise nende transportimisel. Külmutusautos saab valida sobiva temperatuuri, mis on väga oluline. Kiiresti riknevate kaupade vedamiseks kasutatakse ...

LENNUVEOD
Transpordi puhul nõutakse tänapäeval esimeses järjekorras kiirust ja soodsat hinda. Odavuse kategoorias juhib kindlalt merevedu, kiiruses on esikohal lennutransport. Lennukil ei ole probleeme ummikutega, tollikontrolle õhuteedel samuti veel ei ole. Lennuveo kiiruse tagab see, et lennuk liigub sirgjooneliselt, valides kõige lühema tee lähte- ja sihtpunkti vahel. Lennukil ei teki tavaliselt ümbersõidu, teede puudumise ja teekatte kvalitee...

VEOSEVEDU. OSAKOORMAD
Osakoormad on veosed, mis on kokku pandud mitme tellija väiksemast veosest. Võrreldes paljude teiste riikidega hakati meil seda tüüpi veoste vedu praktiseerima üsna hiljuti, kuid see kogub hoogsalt populaarsust. Ei ole saladus, et osakoormate transportimine on keerulisem, samas sellel kohaletoimetamise viisil on mitmeid eeliseid nii tellija kui ka vedaja jaoks. Osakoormate vedu kui teenus võimaldab tellijal tegeleda väikeste kaubapa...

Reklamatsioon
Kui sõna reklamatsioon on Teile võõras, siis on Teil vedanus. Reklamatsioon on dokument, mida koostab klient, kui tema poolt tasutud teenused tegelikkuses ei vastanud lubatavatele. Näiteks, kaup oli kohale viidud suure hilinemisega, oli transportimise käigus kahjustatud või kaotatud. Teie poolt esitatud reklamatsiooni põhjal hakatakse asja põhjalikumalt uurima ning juhul, kui Teil on õigus, on Teil õigus saada hüvitist. Kuid mitte ükski ...

VEOSEVEDU. ERIVEOSTE VEDU
Eriveos on veos, mis nõuab eritingimusi transportimisel. Olenevalt eripärast jagatakse eriveosed nelja rühma. Ohtlikud veosed on veosed, mis võivad transpordi- või peale- ja mahalaadimistööde reeglite rikkumisel tekitada kahju inimeste tervisele või keskkonnale. Surugaasid, plahvatusohtlikud ained, radioaktiivsed materjalid ja muud ohtlikud ained nõuavad transportimisel individuaalset lähenemist. Ohtlike veoste transportimise käigus...

VEOSEVEOGA SEOTUD LISATEENUSED
Tänapäeval tegutsevad transpordiettevõtted kodumaisel veoseveo turul karmi konkurentsi tingimustes ja seetõttu on nad sunnitud klientide saamiseks uusi võimalusiotsima. Tavaliselt pakutakse peale veoteenuse ka mitmesuguseid lisateenuseid, mis vabastavad tellijad täielikult transpordiga seotud muredest. Veosekindlustus Veose omanikul on veosekindlustus vajalik veoga seotud riskide minimeerimiseks: pikk vahemaa, mitte kõige paremas k...

RAHVUSVAHELISED VEOD
Veoseveo valdkonna spetsialistid ja ekspedeerijad teavad väga hästi, et rahvusvaheliste vedude korraldamine on seotud teatud takistustega ning vajadusega lahendada oskuslikult hulga ülesandeid. Takistustest peab nimetama erinevate dokumentide kogumist, tollivormistust, kindlustust jne. On oluline, et veost saatval ekspedeerijal oleks kogemus just rahvusvahelistes vedudes, sest iga hetk võib midagi planeeritust teistmoodi minna. Kogen...

VEOSEVEDU. SELLE TÄHTSUS JA LIIGID
Veosevedu on vajalik majanduse normaalseks toimimiseks. Me kõik kasutame veoteenuseid, eriti aga need, kes tegelevad ettevõtlusega. Tänapäeval võib kaupa transportida praktiliselt igasse maailma nurka optimaalseimat transpordiliiki, mõnikord aga isegi mitut transpordiliiki kasutades. Kaupade veol on võimalik kasutada järgmisi veoliike: maanteeveod, raudteeveod, õhuveod ja mere- ja siseveeteede veod. Järgnevalt on käsitletud iga veoliigi...