VEOSEVEDU. OHTLIKE VEOSTE VEDU
Postitaja 20. august 2015 10:23:00

VEOSEVEDU. OHTLIKE VEOSTE VEDU

ADR kaubaveod

Autoteede võrku võib tänapäeval täiesti põhjendatult käsitleda majandusarengu alusena. Teedevõrgust sõltub mis tahes riigi majanduse elujõulisus. Autokaubavedude mahud on lihtsalt tohutud. Mõnikord tuleb autoga vedada ka ohtlikke veoseid, mis nõuab teatud reeglite järgimist ja vajalike ohutusmeetmete kasutusele võtmist.

Ohtlik veos on selline veos, mis teatud olukordade tekkimisel võib tekitada kahju inimeste tervisele või keskkonnale. Sellepärast peetakse ohtlike kaupade vedu autoga nagu ka muude transpordivahenditega keeruliseks ja väga vastutusrikas tööks. Kõik kõrge ohuastmega veosed nõuavad spetsiaalse pakendi olemasolu või vastava taara kasutamist olenevalt sellest, millisesse ohtlike ainete klassi veos liigitub. Selge, et ohtlike veoste taara peab olema vastupidav ja sellel ei tohi olla sisemisi vigastusi.

Mis tahes ohtlik veos peab olema õigesti markeeritud, korrektselt pakitud ning varustatud spetsiaalse märgisega rahvusvaheliste standardite nõuete kohaselt. ÜRO on juba ammu koostanud ohtlike veoste nimekirja, mis sisaldab enam kui 3000 nimetust.

Paljudes riikides kehtib ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe, mis näeb ette ohtlike kaupade veoks kehtestatud reeglite järgimist. Selle kokkuleppe kõigi nõuete täitmiseks tuleb kasutusele võtta teatud meetmeid, mis tagavad keskkonna ja inimeste kaitse võimaliku ohu korral.

Olenevalt ainest võib selle hoidmisel, peale- ja mahalaadimisel või transportimise ajal tekkida süttimine, mürgiste ainete õhkupaiskumine, plahvatus, radioaktiivsus, oksüdeerumisreaktsioon jms. Seetõttu peavad transpordiettevõtted tegema kõik, et ohtlike veoste autovedu oleks maksimaalselt ohutu, et välistada eespool loetletud ohtlike olukordade tekkimist.

Loomulikult peavad transpordiettevõtted rakendama kompleksset lähenemist ohtlike veoste veo ohutuse tagamiseks. Ohtlike veoste vedamiseks peab vedajal olema litsents ja vastavad sertifikaadid. Sõidukis peab olema vastava ohtliku veose vedamiseks mõeldud varustus.

Tellige ohtlike veoste vedu ainult professionaalsetelt ja vastavate dokumentidega transpordiettevõtetelt.