Loe

VEOSEVEOGA SEOTUD LISATEENUSED
Tänapäeval tegutsevad transpordiettevõtted kodumaisel veoseveo turul karmi konkurentsi tingimustes ja seetõttu on nad sunnitud klientide saamiseks uusi võimalusiotsima. Tavaliselt pakutakse peale veoteenuse ka mitmesuguseid lisateenuseid, mis vabastavad tellijad täielikult transpordiga seotud muredest. Veosekindlustus Veose omanikul on veosekindlustus vajalik veoga seotud riskide minimeerimiseks: pikk vahemaa, mitte kõige paremas k...