VEOSEVEDU. PROFESSIOONAALNE VEOSTE EKSPEDEERIMINE
Postitaja 20. juuli 2015 10:24:00

VEOSEVEDU. PROFESSIOONAALNE VEOSTE EKSPEDEERIMINE

ekspedeerijate top

Veoseveo teenuseid kasutatakse kõikjal, eriti aga arenenud taristuga maades. Ka meie riigis tegutsevad professionaalseid kaubaveoteenuseid osutavad vedajad, kes pakuvad võimalust tellida mitmeid veoga kaasnevaid teenuseid, näiteks professionaalset veoste ekspedeerimist. Professionaalne veoste ekspedeerimine on tähtis kaasnev teenus, mida pakuvad soliidsed vedajad. Tutvustame seda teenust lähemalt.Veoste ekspedeerimine võib sisaldada mitmeid transporditava veose saatmise teenuseid.

Veoste kohaletoimetamise firmad on orienteeritud veoseveo turvalisuse tagamisele ja kliendi vara säilimisele. Lisaks on oluline ka transportimise operatiivsus, millest klient väga tihti sõltub. Ekspedeerimine hõlmab veose monitooringut ja saatmist ning dokumentide vormistamist. Ükskõik milline probleem veose vedamise ajal tekib, lahendatakse see võimalikult kiiresti, kui kohal on professionaalne ekspedeerija.

Ekspedeerija vastutab veose säilimise, dokumentide korrektse vormistamise ja kohaletoimetamise operatiivsuse eest. Mõnikord on ekspedeerijaks veost vedava auto juht, mõnikord on veofirmal eraldi töötaja, kes sõidab samas transpordivahendis, millega veetakse veost. Professionaalsed ekspedeerijad teavad, kuidas töötada erinevate veoseliikidega, mis saadetakse mis tahes maailmanurka.

Kui otsustate tellida veoste ekspedeerimise teenuse (loomulikult professionaalselt transpordiettevõttelt), vähendate riske, mis on seotud veosele teeloleku ajal kahju tekitamise võimalusega erinevates olukordades (liiklusõnnetus, loodusõnnetus, veose kohaletoimetamise viivitus jne). Ekspedeerimisteenused aitavad teil parandada veo kvaliteeti ja usaldusväärsust, sõltumata sellest, kas see on kohalik või rahvusvaheline vedu.

Veoste ekspedeerimisteenus:

  • kvaliteetne peale- ja mahalaadimistööde kontroll;

  • veose pakkimise kontroll transportimiseks ettevalmistamisel;

  • dokumendipaketi vormistamine, mis on vajalik turvaliseks veoseveoks;

  • vajaduse korral veose hoiustamise tagamine;

  • marsruudi koostamine ja kooskõlastamine kliendiga;

  • veetava vara turvalisuse tagamine;

  • regulaarne veose seisundi monitooring ning veose hoidmise tingimuste tagamine teeloleku ajal;

  • õigeaegne tellijate teavitamine veose asukohast;

  • uksest ukseni kohaletoimetamine;

  • teeloleku ajal tekkida võivate probleemide kiire lahendamine.

Professionaalne veoste ekspedeerimine tagab veoseveo usaldusväärsuse, kiiruse ja kvaliteedi.