LENNUVEOD
Postitaja 15. mai 2015 10:25:00

LENNUVEOD

lennuveod

Transpordi puhul nõutakse tänapäeval esimeses järjekorras kiirust ja soodsat hinda. Odavuse kategoorias juhib kindlalt merevedu, kiiruses on esikohal lennutransport. Lennukil ei ole probleeme ummikutega, tollikontrolle õhuteedel samuti veel ei ole. Lennuveo kiiruse tagab see, et lennuk liigub sirgjooneliselt, valides kõige lühema tee lähte- ja sihtpunkti vahel. Lennukil ei teki tavaliselt ümbersõidu, teede puudumise ja teekatte kvaliteediga seotud probleeme. Lennuvedudel nagu ka teistel transpordiviisidel on omad eelised ja puudused. Uurime neid plusse ja miinuseid lähemalt.

Lennuveo eelised

  • Lennuvedu on kõige kiirem transpordiviis, kui mitte arvestada torustikke, mis on mõeldud ainult gaaside, vedelike ja emulsioonide jms ümberpaigutamiseks. Kohaletoimetamise kiirus võimaldab kasutada kaubalennukeid eriolukordades, kus väiksemgi viivitus ei ole lubatud, näiteks raskelt haigete või haavatute transportimisel, pääste- ja korrakaitse operatsioonidel, loodusõnnetuse korral.

  • Lennuvedu tagab kauba täieliku puutumatuse. Tasub meelde tuletada, et kvalifitseeritud piloodi juhitud lennuki allakukkumise tõenäosus on väiksem kui auto alla jäämise tõenäosus suuremas linnas.

  • Lennuvedu on suhteliselt universaalne ja võimaldab vedada igat liiki veoseid. Ranged nõuded kehtivad ainult veoste gabariitidele. Tavaliselt veetakse lennukiga kergesti purunevaid ja kiiresti riknevaid kaupu või äärmiselt kiiresti vajaminevaid esemeid. Keegi ei hakka 200 tonni liiva lennukiga vedama, kuigi ka selline võimalus on olemas.

  • Lennuveoteenuseid pakkuvad ettevõtted aitavad eraldi tasu eest vormistada kõik vajalikud dokumendid: veosekindlustuse, veose peale- ja mahalaadimistööd, tollikontrolli.

    Lennuvedu on väga atraktiivne transpordiliik. Kuid kõik ei ole nii lihtne, kui esmapilgul paistab. Õhutranspordil on ka mõned olulised puudused.

Lennuveo puudused

  • Lennuveo omahind on väga kõrge. Pilootide, teenindava personali ja lennudispetšerite töötasu, lennuki enda kõrge hind ja väga kallis kütus on põhjused, miks lennuvedu on kõige kallim transport maailmas. Suur kiirus – suur hind, sinna ei saa midagi parata.

  • Lennuveo kasutamise eelduseks on lennujaamade olemasolu (kaubahelikopterid ei vaja õhkutõusmis- ja maandumisrada, kuid nende osutatavad veoteenused on veelgi kallimad).

  • Lennuveol võivad tekkida tolliprobleemid kauba peale- või mahalaadimisel. Parem on usaldada need mured vedajafirma esindajatele. See on küll kallim, kuid kvaliteetsem.

Vaatamata lennuveo suurepärastele eelistele ei lase kõrge hind lennuveoettevõtetel klientide arvu suurendada. Lennuveoteenuseid kasutavad ainult need, kes on valmis kiiruse eest suure summa välja käima või need, kellel ei ole muud võimalust. Igal juhul ei rohtu õhkutõusmis- ja maandumisrajad veel niipea, kuid teenus saab odavneda üksnes pärast läbimurret kütuse ja lennukiehituse vallas.