VEOSEVEDU. ERIVEOSTE VEDU
Postitaja 15. märts 2015 10:28:00

VEOSEVEDU. ERIVEOSTE VEDU

Eriveod

Eriveos on veos, mis nõuab eritingimusi transportimisel. Olenevalt eripärast jagatakse eriveosed nelja rühma.

Ohtlikud veosed on veosed, mis võivad transpordi- või peale- ja mahalaadimistööde reeglite rikkumisel tekitada kahju inimeste tervisele või keskkonnale. Surugaasid, plahvatusohtlikud ained, radioaktiivsed materjalid ja muud ohtlikud ained nõuavad transportimisel individuaalset lähenemist. Ohtlike veoste transportimise käigus peab jälgima pakendi terviklikkust ning järgima kõiki vajalikke ohutusmeetmeid.

Suuremõõtmelised ja raskekaalulised veosed kuuluvad samuti eriveoste alla. Selliste veoste transportimisel tuleb hoolikalt valida transpordivahendeid, eriti puudutab see maanteetransporti. Lisaks tuleb sageli välja töötada individuaalne transpordimarsruut, kuna kõik teed ei sobi raskekaaluliste veoste vedamiseks. Veomarsruudi väljatöötamisel peab arvestama ka veose mõõtmeid, kuna kõik suuremõõtmelised veosed ei pruugi alati mahtuda elektriliinide, sildade jms alt läbi. Sellistel juhtudel võivad logistikavead väga kalliks maksma minna.

Kiiresti riknevad kaubad ja muud veosed on puu- ja juurviljad, lilled jne. Need kuuluvad samuti eriveoste alla ning nõuavad transportimise eritingimusi. Õhuniiskuse ja vajaliku temperatuuri taset peavad tagama sõiduki tehnilised võimalused. Kiiresti riknevateks kaupadeks võib pidada ka ajalehti ja muid perioodikaväljaandeid – nad ei nõua erilist temperatuurirežiimi, küll aga kiiret kohaletoimetamist, sest vastasel juhul kaotavad nad oma aktuaalsuse. Selliste kaupade veo planeerimisel tuleb arvestada mitmeid tegureid, sealhulgas teede seisukorda.

Eriveoste alla liigitub ka elusloomade vedu. Loomade transportimisel tuleb samuti jälgida teatud reegleid, näiteks temperatuurirežiimi, loomade hoidmise tingimusi sõidukis jne. Loomade vedamisel sõidab kaasa ka ekspedeerija, kes annab loomadele õigel ajal süüa ja jälgib nende seisundit.

Kasutage eriveoste vedamiseks professionaalsete transpordi- ja logistikafirmade teenuseid, mis tagab veoste kiire ja kvaliteetse kohaletoimetamise.