Loe

VEOSEVEDU EUROOPAST JA EUROOPASSE
Veoteenused Euroopast ja Euroopasse on väga nõutud paljude kaubanduses tegutsevate ettevõtjate seas. Euroopast või Euroopasse veoseveo korraldamisel tuleb transpordiettevõtetel teha mitmeid tegevusi: vedamiseks ettenähtud veose laadimine, dokumentide vormistamine, transportimine, tollivormistus, veose mahalaadimine. Kõik need etapid peavad olema hästi korraldatud, olenemata sellest, kuhu tuleb veos vedada ja missuguseid tingimusi peab veose ...

VEOSEVEDU. VEOSEVEDU RAUDTEEL
Veosevedu raudteel on usaldusväärne, kiire ja odav. Samal ajal tuleb märkida, et inimesel, kes otsustas oma jõududega korraldada veosevedu Eesti raudteel, on küllaltki keeruline orienteeruda selle suure organisatsiooni reeglites, mille järgimine nõuab vahel palju aja-, närvi- ja jõukulu. Üldiselt ei soovita me iseseisvalt Eesti Raudtee poole pöörduda, eriti kui on olemas asjatundjad, kes teevad teile kauba vedamise raudteel lihtsaks.Spets...

VEOSEVEDU. OHTLIKE VEOSTE VEDU
Autoteede võrku võib tänapäeval täiesti põhjendatult käsitleda majandusarengu alusena. Teedevõrgust sõltub mis tahes riigi majanduse elujõulisus. Autokaubavedude mahud on lihtsalt tohutud. Mõnikord tuleb autoga vedada ka ohtlikke veoseid, mis nõuab teatud reeglite järgimist ja vajalike ohutusmeetmete kasutusele võtmist.Ohtlik veos on selline veos, mis teatud olukordade tekkimisel võib tekitada kahju inimeste tervisele või keskkonnale. S...

VEOSEVEDU. PROFESSIOONAALNE VEOSTE EKSPEDEERIMINE
Veoseveo teenuseid kasutatakse kõikjal, eriti aga arenenud taristuga maades. Ka meie riigis tegutsevad professionaalseid kaubaveoteenuseid osutavad vedajad, kes pakuvad võimalust tellida mitmeid veoga kaasnevaid teenuseid, näiteks professionaalset veoste ekspedeerimist. Professionaalne veoste ekspedeerimine on tähtis kaasnev teenus, mida pakuvad soliidsed vedajad. Tutvustame seda teenust lähemalt.Veoste ekspedeerimine võib sisaldada mitm...

VEOAUTOD JA VEOSEVEDU
On raske ette kujutada, et riigi taristu saaks olla kvaliteetne ilma maanteetranspordita, eriti aga ilma veoautodeta. Tänapäeval on kasutusel veoste vedamiseks väga erinevaid veoautosid.Külmutusautod on kogu maailmas laialt kasutatavad veosõidukid, mis tagavad kiiresti riknevate kaupade säilimise nende transportimisel. Külmutusautos saab valida sobiva temperatuuri, mis on väga oluline. Kiiresti riknevate kaupade vedamiseks kasutatakse ...

VEOSEVEDU. ERIVEOSTE VEDU
Eriveos on veos, mis nõuab eritingimusi transportimisel. Olenevalt eripärast jagatakse eriveosed nelja rühma. Ohtlikud veosed on veosed, mis võivad transpordi- või peale- ja mahalaadimistööde reeglite rikkumisel tekitada kahju inimeste tervisele või keskkonnale. Surugaasid, plahvatusohtlikud ained, radioaktiivsed materjalid ja muud ohtlikud ained nõuavad transportimisel individuaalset lähenemist. Ohtlike veoste transportimise käigus...

VEOSEVEOGA SEOTUD LISATEENUSED
Tänapäeval tegutsevad transpordiettevõtted kodumaisel veoseveo turul karmi konkurentsi tingimustes ja seetõttu on nad sunnitud klientide saamiseks uusi võimalusiotsima. Tavaliselt pakutakse peale veoteenuse ka mitmesuguseid lisateenuseid, mis vabastavad tellijad täielikult transpordiga seotud muredest. Veosekindlustus Veose omanikul on veosekindlustus vajalik veoga seotud riskide minimeerimiseks: pikk vahemaa, mitte kõige paremas k...

VEOSEVEDU. SELLE TÄHTSUS JA LIIGID
Veosevedu on vajalik majanduse normaalseks toimimiseks. Me kõik kasutame veoteenuseid, eriti aga need, kes tegelevad ettevõtlusega. Tänapäeval võib kaupa transportida praktiliselt igasse maailma nurka optimaalseimat transpordiliiki, mõnikord aga isegi mitut transpordiliiki kasutades. Kaupade veol on võimalik kasutada järgmisi veoliike: maanteeveod, raudteeveod, õhuveod ja mere- ja siseveeteede veod. Järgnevalt on käsitletud iga veoliigi...