Loe

Märgid:  #transport #logistika
Peale- ja mahalaadimistööd
Kauba peale- ja mahalaadimistööd on nõutav ja populaarne teenus kogu maailmas. Üle 25% kõigist töötajatest on hõivatud peale- ja mahalaadimistöödega. Seda teenust pakuvad peale- ja mahalaadimistöödele spetsialiseerunud ettevõtted, mis lisaks inimjõule kasutavad ka erinevaid mehaanilisi seadmeid ja tehnikat. Enamikel juhtudel on soodsam, usaldusväärsem ja turvalisem usaldada peale- ja mahalaadimistöid professionaalsetele teenusepakkujatele. ...

VEOSEVEDU EUROOPAST JA EUROOPASSE
Veoteenused Euroopast ja Euroopasse on väga nõutud paljude kaubanduses tegutsevate ettevõtjate seas. Euroopast või Euroopasse veoseveo korraldamisel tuleb transpordiettevõtetel teha mitmeid tegevusi: vedamiseks ettenähtud veose laadimine, dokumentide vormistamine, transportimine, tollivormistus, veose mahalaadimine. Kõik need etapid peavad olema hästi korraldatud, olenemata sellest, kuhu tuleb veos vedada ja missuguseid tingimusi peab veose ...

VEOSEVEDU. VEOSEVEDU RAUDTEEL
Veosevedu raudteel on usaldusväärne, kiire ja odav. Samal ajal tuleb märkida, et inimesel, kes otsustas oma jõududega korraldada veosevedu Eesti raudteel, on küllaltki keeruline orienteeruda selle suure organisatsiooni reeglites, mille järgimine nõuab vahel palju aja-, närvi- ja jõukulu. Üldiselt ei soovita me iseseisvalt Eesti Raudtee poole pöörduda, eriti kui on olemas asjatundjad, kes teevad teile kauba vedamise raudteel lihtsaks.Spets...

VEOSEVEDU. OHTLIKE VEOSTE VEDU
Autoteede võrku võib tänapäeval täiesti põhjendatult käsitleda majandusarengu alusena. Teedevõrgust sõltub mis tahes riigi majanduse elujõulisus. Autokaubavedude mahud on lihtsalt tohutud. Mõnikord tuleb autoga vedada ka ohtlikke veoseid, mis nõuab teatud reeglite järgimist ja vajalike ohutusmeetmete kasutusele võtmist.Ohtlik veos on selline veos, mis teatud olukordade tekkimisel võib tekitada kahju inimeste tervisele või keskkonnale. S...

VEOSEVEDU. PROFESSIOONAALNE VEOSTE EKSPEDEERIMINE
Veoseveo teenuseid kasutatakse kõikjal, eriti aga arenenud taristuga maades. Ka meie riigis tegutsevad professionaalseid kaubaveoteenuseid osutavad vedajad, kes pakuvad võimalust tellida mitmeid veoga kaasnevaid teenuseid, näiteks professionaalset veoste ekspedeerimist. Professionaalne veoste ekspedeerimine on tähtis kaasnev teenus, mida pakuvad soliidsed vedajad. Tutvustame seda teenust lähemalt.Veoste ekspedeerimine võib sisaldada mitm...

VEOSEVEDU. OSAKOORMAD
Osakoormad on veosed, mis on kokku pandud mitme tellija väiksemast veosest. Võrreldes paljude teiste riikidega hakati meil seda tüüpi veoste vedu praktiseerima üsna hiljuti, kuid see kogub hoogsalt populaarsust. Ei ole saladus, et osakoormate transportimine on keerulisem, samas sellel kohaletoimetamise viisil on mitmeid eeliseid nii tellija kui ka vedaja jaoks. Osakoormate vedu kui teenus võimaldab tellijal tegeleda väikeste kaubapa...

VEOSEVEDU. ERIVEOSTE VEDU
Eriveos on veos, mis nõuab eritingimusi transportimisel. Olenevalt eripärast jagatakse eriveosed nelja rühma. Ohtlikud veosed on veosed, mis võivad transpordi- või peale- ja mahalaadimistööde reeglite rikkumisel tekitada kahju inimeste tervisele või keskkonnale. Surugaasid, plahvatusohtlikud ained, radioaktiivsed materjalid ja muud ohtlikud ained nõuavad transportimisel individuaalset lähenemist. Ohtlike veoste transportimise käigus...

RAHVUSVAHELISED VEOD
Veoseveo valdkonna spetsialistid ja ekspedeerijad teavad väga hästi, et rahvusvaheliste vedude korraldamine on seotud teatud takistustega ning vajadusega lahendada oskuslikult hulga ülesandeid. Takistustest peab nimetama erinevate dokumentide kogumist, tollivormistust, kindlustust jne. On oluline, et veost saatval ekspedeerijal oleks kogemus just rahvusvahelistes vedudes, sest iga hetk võib midagi planeeritust teistmoodi minna. Kogen...

VEOSEVEDU. MULTIMODAALSED VEOD
Et toimetada tellijate kaup õigeaegselt sihtpunkti, mis võib olla mis tahes maailma nurgas, kasutavad transpordiettevõtted erinevaid veoliike. Neist üks nõutumaid on multimodaalne vedu. Multimodaalseks veoks nimetatakse vedu, kus kaup toimetatakse kohale, kasutades mitut veoliiki kombineeritult. Kombineerida saab erinevaid transpordiliike, kuid kõige levinum variant on lennuk, merelaev, kaubarong ja veoauto. Veel üks mult...

VEOSE AUTOVEDU
Veosevedu autotranspordiga on kõige nõutum transportimisviis. Veose autovedu sobib hästi väikese ja keskmise suurusega kaubapartiide transportimiseks. Autotranspordiga on võimalik kaupa transportida nii riigi sees kui ka riigist väljapoole. Veose autoveo suur populaarsus on seotud mitme teguriga, millest esimesed on hind ja mobiilsus. Võib kindlalt väita, et autovedu on praegu kõige soodsam veoste kohaletoimetamise viis. Veel üks ...