Loe

Reklamatsioon
Kui sõna reklamatsioon on Teile võõras, siis on Teil vedanus. Reklamatsioon on dokument, mida koostab klient, kui tema poolt tasutud teenused tegelikkuses ei vastanud lubatavatele. Näiteks, kaup oli kohale viidud suure hilinemisega, oli transportimise käigus kahjustatud või kaotatud. Teie poolt esitatud reklamatsiooni põhjal hakatakse asja põhjalikumalt uurima ning juhul, kui Teil on õigus, on Teil õigus saada hüvitist. Kuid mitte ükski ...

Kindlustamine transportimisel
Tänapäeval, kõrgete tehnoloogiate ning arenenud tehnika sajandil võtab kauba toimetamine punktist A punkti B väga vähe aega. Kuid samas jääb oluliseks probleemiks kauba säilimine transportimise käigus. Võimatu on ennetada ning vältida kõiki ohte ja riske, mis ootavad veost tema transportimisel Kindlustusjuhtumist tulenev võimalik kahju võib olla niivõrd tõsine, et see võib olla tugevaks löögiks ettevõtte tegevusele. Seepärast rahvusvahelis...