VEOSEVEOGA SEOTUD LISATEENUSED
Postitaja 15. veebruar 2015 10:28:00

VEOSEVEOGA SEOTUD LISATEENUSED

Veoste lisateenused

Tänapäeval tegutsevad transpordiettevõtted kodumaisel veoseveo turul karmi konkurentsi tingimustes ja seetõttu on nad sunnitud klientide saamiseks uusi võimalusiotsima. Tavaliselt pakutakse peale veoteenuse ka mitmesuguseid lisateenuseid, mis vabastavad tellijad täielikult transpordiga seotud muredest.

Veosekindlustus

Veose omanikul on veosekindlustus vajalik veoga seotud riskide minimeerimiseks: pikk vahemaa, mitte kõige paremas korras olevad teed, ebasoodne ilm, veose varastamise ja avarii tõenäosus jms. Üldjuhul teevad transpordiettevõtted koostööd kindlustusandjatega, vabastades tellijaid veosekindlustusega seotud dokumentide vormistamise murest.

Veost saab kindlustada kõikide riskide vastu: veose kahjustumine, kadumine, osaline või täielik hävimine. Kindlustus kehtib igal veoetapil: veose pealelaadimisel, transportimise ajal, mahalaadimisel, ajutisel hoidmisel laos. Kindlustusjuhtumi korral hindab vedajafirma kahju, koostab vajalikud dokumendid ja annab need edasi kindlustusseltsile.

Veose saate- ja valveteenus

Mõned veosed vajavad transportimisel valvamist ja/või saatmist, seetõttu pakuvad paljud transpordiettevõtted ka sedalaadi teenuseid. Selleks on vedajatel sõlmitud lepingud erinevate turvafirmadega, kes tegelevad turvalise marsruudi ja parklate valimise, sidevahenditega varustamisega ja veose valvamisega parklates.

Ekspedeerimine

Transportimist vajavate veoste ekspedeerimise eesmärk on toimetada veos kohale võimalikult lühikese aja jooksul ning terve ja puutumatuna. See teenus hõlmab tellija jaoks kõige soodsama marsruudi valimist, vajaliku dokumentatsiooni koostamist ja veose saateteenust. Ekspedeerimisteenus võimaldab kokku hoida kliendi aega, sest ta ise ei pea osalema saatjana kauba vedamisel. Kliendil on võimalik jälgida transporditava veose liikumist telefonside abil ekspedeerijaga.

Eritehnika rent

Transpordiettevõtted pakuvad ka eritehnika renditeenust, mis sobib eriti hästi tellijatele, kes sooritavad vedusid harva. Tavaliselt eritehnika – näiteks sadulveoki koos poolhaagisega – rendiga kaasneb:

  • dokumentide ettevalmistamine,

  • peale- ja/või mahalaadimistööd,

  • spetsialistide pakkumine seadmetega töötamiseks,

  • optimaalsete marsruutide koostamine.

    Peale- ja/või mahalaadimine

Mõnikord teevad transpordiettevõtted kaupade peale- ja/või mahalaadimist spetsiaalsete seadmete abil. Sellisel juhul sõlmivad vedajafirma, kauba saatja ja saaja lepingu, kuhu on lisatud punkt kauba peale- ja/või mahalaadimisteenuse osutamise kohta. Kauba säilimise eest peale- ja/või mahalaadimisel vastutab vedaja.

Dokumentatsiooni vormistamisega seotud teenused

Iga kaubaveo korraldamisel tuleb täita palju erinevaid dokumente: kauba peale- ja mahalaadimisega seotud dokumendid, kindlustus-, makse- ja tollidokumendid. Kaubaveoettevõte teeb kõik dokumentatsiooni vormistamisega seotud protseduurid.

Kauba paigutamine lattu

Vedajafirmadel on olemas tehniliselt hästi varustatud laod tellijalt tulnud kauba ajutiseks paigutamiseks enne teele saatmist. Peale selle kuulub lisateenuste hulka ka kauba pakendamine, ümberpakendamine, markeerimine ja kastpakendi muretsemine.

Veoste konsolideerimine

Vedajafirmad pakuvad ka veoste konsolideerimisteenust – pannakse kokku koondveoseks mitme tellija veosed, mida on vaja vedada samas suunas. Veoste konsolideerimist tehakse nii klientide ladudes kui ka vedajafirma territooriumil. Selline teenus aitab klientidel kulusid kokku hoida, sest eraldi transpordivahendi kasutamine väikese veose vedamiseks ei ole kuigi soodne.