Loe

VEOSEVEDU. ERIVEOSTE VEDU
Eriveos on veos, mis nõuab eritingimusi transportimisel. Olenevalt eripärast jagatakse eriveosed nelja rühma. Ohtlikud veosed on veosed, mis võivad transpordi- või peale- ja mahalaadimistööde reeglite rikkumisel tekitada kahju inimeste tervisele või keskkonnale. Surugaasid, plahvatusohtlikud ained, radioaktiivsed materjalid ja muud ohtlikud ained nõuavad transportimisel individuaalset lähenemist. Ohtlike veoste transportimise käigus...