Loe

VEOSEVEDU. OHTLIKE VEOSTE VEDU
Autoteede võrku võib tänapäeval täiesti põhjendatult käsitleda majandusarengu alusena. Teedevõrgust sõltub mis tahes riigi majanduse elujõulisus. Autokaubavedude mahud on lihtsalt tohutud. Mõnikord tuleb autoga vedada ka ohtlikke veoseid, mis nõuab teatud reeglite järgimist ja vajalike ohutusmeetmete kasutusele võtmist.Ohtlik veos on selline veos, mis teatud olukordade tekkimisel võib tekitada kahju inimeste tervisele või keskkonnale. S...

Mis asi on ADR?
"ADR" – see on Euroopa kokkulepe rahvusvahelike ohtlike koormate veo kohta autotranspordi vahendusel, mis kehtib Euroopa Liidu kõikide liikmesriikide territooriumil ning samuti Venemaal, Kasahstanis ning teistes riikides. Antud dokument on loodud ÜRO initsiatiivil. Ohtlike koormate alla kuuluvad sellised koormad, mis transportimise või ladustamise käigus võivad kahjustada inimeste tervist või ohustada nende elu või kahjustada ümbritsevat ke...