Loe

VEOSEVEDU. KIIRESTI RIKNEVATE KAUPADE VEDU
Kiiresti riknevate kaupade vedu on paljude ettevõtjate seas nõutud teenus. Oluline on vedada kaupa õigesti, järgides teatud temperatuurirežiimi ja niiskustaset transpordivahendi veoruumis. Kiiresti riknevate kaupade alla liigituvad: elustaimed;töödeldud tooted (vorst, külmutatud marjad jne);taimset ja loomset päritolu toiduained (kala, liha, piim, puu- ja köögiviljad, marjad). Kiiresti rikneva kauba kohaletoimetamise õnnestumise...

Kindlustamine transportimisel
Tänapäeval, kõrgete tehnoloogiate ning arenenud tehnika sajandil võtab kauba toimetamine punktist A punkti B väga vähe aega. Kuid samas jääb oluliseks probleemiks kauba säilimine transportimise käigus. Võimatu on ennetada ning vältida kõiki ohte ja riske, mis ootavad veost tema transportimisel Kindlustusjuhtumist tulenev võimalik kahju võib olla niivõrd tõsine, et see võib olla tugevaks löögiks ettevõtte tegevusele. Seepärast rahvusvahelis...

VEOSEVEDU. MULTIMODAALSED VEOD
Et toimetada tellijate kaup õigeaegselt sihtpunkti, mis võib olla mis tahes maailma nurgas, kasutavad transpordiettevõtted erinevaid veoliike. Neist üks nõutumaid on multimodaalne vedu. Multimodaalseks veoks nimetatakse vedu, kus kaup toimetatakse kohale, kasutades mitut veoliiki kombineeritult. Kombineerida saab erinevaid transpordiliike, kuid kõige levinum variant on lennuk, merelaev, kaubarong ja veoauto. Veel üks mult...

"TIR" – Rahvusvahelised veod
Tihtipeale pöördutakse meie poole küsimusega: "Mis asi on "TIR karnet"?". Selleks, et vastata antud küsimusele, on eelkõige vajalik selgeks teha, mis asi on "TIR"? "TIR" – tõlgituna prantsuse keelest tähendab "Rahvusvahelised veod" (Transports Internationaux Routiers). Ettevõtted, mis spetsialiseeruvad rahvusvahelistel kaubavedudel ning mis on TIR Konventsiooni liikmed, omandavad nn. "TIR karneti". "TIR karnet" – see on tolli dokument...

VEOSE AUTOVEDU
Veosevedu autotranspordiga on kõige nõutum transportimisviis. Veose autovedu sobib hästi väikese ja keskmise suurusega kaubapartiide transportimiseks. Autotranspordiga on võimalik kaupa transportida nii riigi sees kui ka riigist väljapoole. Veose autoveo suur populaarsus on seotud mitme teguriga, millest esimesed on hind ja mobiilsus. Võib kindlalt väita, et autovedu on praegu kõige soodsam veoste kohaletoimetamise viis. Veel üks ...

"CMR" – Rahvusvaheline saateleht
Kui Te olete tellinud rahvusvahelise transpordi oma koorma jaoks, siis olete Te kindlasti kokku puutunud rahvusvahelise saatelehega „CMR“. Mis dokument see on ning mis eesmärkidel seda vaja on. "CMR" või teisisõnu rahvusvaheline saateleht on dokument, mida kasutatakse rahvusvahelise autotranspordi puhul Rahvusvahelise Kaubaveo Lepingu Konventsiooni raames. Antud dokument mängib tähtsat rolli rahvusvahelises autotranspordis, kuna re...

Mis asi on ADR?
"ADR" – see on Euroopa kokkulepe rahvusvahelike ohtlike koormate veo kohta autotranspordi vahendusel, mis kehtib Euroopa Liidu kõikide liikmesriikide territooriumil ning samuti Venemaal, Kasahstanis ning teistes riikides. Antud dokument on loodud ÜRO initsiatiivil. Ohtlike koormate alla kuuluvad sellised koormad, mis transportimise või ladustamise käigus võivad kahjustada inimeste tervist või ohustada nende elu või kahjustada ümbritsevat ke...