Peale- ja mahalaadimistööd
Postitaja 15. aprill 2016 16:56:00

Peale- ja mahalaadimistööd

Märgid:  #transport #logistika


Kauba peale- ja mahalaadimistööd on nõutav ja populaarne teenus kogu maailmas. Üle 25% kõigist töötajatest on hõivatud peale- ja mahalaadimistöödega. Seda teenust pakuvad peale- ja mahalaadimistöödele spetsialiseerunud ettevõtted, mis lisaks inimjõule kasutavad ka erinevaid mehaanilisi seadmeid ja tehnikat. Enamikel juhtudel on soodsam, usaldusväärsem ja turvalisem usaldada peale- ja mahalaadimistöid professionaalsetele teenusepakkujatele.

Ladimistööd


Ettevõte koostab kauba, tooraine või muu veose peale- ja mahalaadimise kava, mis paljuski sõltub veose-, veo- ja pakendiliigist ning marsruudist. Igas tõsiseltvõetavas peale- ja mahalaadimistöödele spetsialiseerunud ettevõttes on selline kava täitmiseks kohustuslik dokument, mis aitab korraldada kõiki transporditava kauba peale- või mahalaadimisega seotud protsesse.

Iga veoseliigi puhul rakendatakse eraldi peale- ja mahalaadimise kava. Seejuures on oluline see, et mida rohkem erinevaid kaupu on koos, seda keerulisem on koostada õige peale- ja mahalaadimistööde kava. Näiteks nõuavad kergelt purunevad kaubad (nt klaastooted) võrreldes metalltoodetega peale- ja mahalaadimisel teistsugust lähenemist.

Käsitsi peale- ja mahalaadimist kasutatakse juhul, kui veos on võimalik lahti võtta eraldi veoseühikuteks: pakid, kotid, karbid, kastid jne. Üsna suures mahus peale- ja mahalaadimistöid tehakse käsitsi toiduaine- ja mööblitööstuses.

Kõige kiirem ja vähem kulukas variant on spetsiaalsete kaubaalustega laadimine. Juhul, kui on võimalik veetavaid kaupu paigutada kaubaalustele, võib ja tulebki neid kasutada Kaubaaluste puhul kasutatakse peale- ja mahalaadimiseks spetsiaalset tehnikat, nt laadureid.

Sõltumata sellest, mis kaupa on teil vaja peale või maha laadida, tuleks eelistada professionaalset teenust, mis aitab säästa aega ja tagada laadimistööde ajal ohutuse. Enamik professionaalseid kaubavedajaid pakuvad samuti kauba peale- ja mahalaadimisteenust. Sellisel juhul võtab teenusepakkuja enda peale kogu vastutuse laadimistööde ohutuse eest ning seda nii tellija vara kui peale- või mahalaadimisel osalevate inimeste osas.