"CMR" – Rahvusvaheline saateleht
Postitaja 15. juuni 2014 20:18:00

"CMR" – Rahvusvaheline saateleht

CMR konvents

Kui Te olete tellinud rahvusvahelise transpordi oma koorma jaoks, siis olete Te kindlasti kokku puutunud rahvusvahelise saatelehega „CMR“. Mis dokument see on ning mis eesmärkidel seda vaja on. "CMR" või teisisõnu rahvusvaheline saateleht on dokument, mida kasutatakse rahvusvahelise autotranspordi puhul Rahvusvahelise Kaubaveo Lepingu Konventsiooni raames. 

Antud dokument mängib tähtsat rolli rahvusvahelises autotranspordis, kuna reguleerib kauba saatja, vedaja ning saaja vastutuse. Rahvusvahelise saatelehe vormistamisega hakkab kehtima rahvusvaheline "CMR" kindlustus, mis kaitseb kauba omanikku võimalike kahjude eest, mis on seotud koorma kahjustusega vedaja süül. Kindlustus on peamine „CMR“ erinevus teistest transpordi saatelehtedest.

Selleks, et "CMR" kindlustuks hakkaks kehtima, peavad olemolema täidetud järgmised tingimused: transport on kinni makstud, kauba peale- ning mahalaadimise kohad asuvad erinevates riikides, vähemalt üks riikidest on "CMR" konventsiooni liige ning vedu toimub autotranspordiga.

Tuleb mainida, et "CMR" kindlustuses on vedaja vastutus piiratud ning selle summaks on 8,33 SDR või ligikaudu 13,00 USD kauba ühe bruto kilogrammi kohta.

Kui "CMR" ei kata kauba maksumust, siis on soovitatav vormistada lisakindlustus.