Loe

VEOSEVEDU. KIIRESTI RIKNEVATE KAUPADE VEDU
Kiiresti riknevate kaupade vedu on paljude ettevõtjate seas nõutud teenus. Oluline on vedada kaupa õigesti, järgides teatud temperatuurirežiimi ja niiskustaset transpordivahendi veoruumis. Kiiresti riknevate kaupade alla liigituvad: elustaimed;töödeldud tooted (vorst, külmutatud marjad jne);taimset ja loomset päritolu toiduained (kala, liha, piim, puu- ja köögiviljad, marjad). Kiiresti rikneva kauba kohaletoimetamise õnnestumise...

VEOSEVEDU. MULTIMODAALSED VEOD
Et toimetada tellijate kaup õigeaegselt sihtpunkti, mis võib olla mis tahes maailma nurgas, kasutavad transpordiettevõtted erinevaid veoliike. Neist üks nõutumaid on multimodaalne vedu. Multimodaalseks veoks nimetatakse vedu, kus kaup toimetatakse kohale, kasutades mitut veoliiki kombineeritult. Kombineerida saab erinevaid transpordiliike, kuid kõige levinum variant on lennuk, merelaev, kaubarong ja veoauto. Veel üks mult...

Mis asi on ADR?
"ADR" – see on Euroopa kokkulepe rahvusvahelike ohtlike koormate veo kohta autotranspordi vahendusel, mis kehtib Euroopa Liidu kõikide liikmesriikide territooriumil ning samuti Venemaal, Kasahstanis ning teistes riikides. Antud dokument on loodud ÜRO initsiatiivil. Ohtlike koormate alla kuuluvad sellised koormad, mis transportimise või ladustamise käigus võivad kahjustada inimeste tervist või ohustada nende elu või kahjustada ümbritsevat ke...