Kaubaveoleping
Postitaja 29. aprill 2016 17:04:00

Kaubaveoleping

Kui teil on vaja kohale toimetada klaver või diivan, siis ei ole ilmtingimata vaja kaubaveolepingut sõlmida. Aga kui te olete ettevõtja, kes plaanib regulaarselt kaupa või toorainet tarnida, siis oleks mõistlik leida usaldusväärset transpordiettevõtet, et sõlmida selle ettevõttega pikaajalise lepingu kaubaveoteenuste osutamiseks.

Kaubaveoleping

Paljud ettevõtjad teevad juba aastaid koostööd usaldusväärse transpordiettevõttega, kuid mitte kõik ei ole veel leidnud head partnerit selles valdkonnas. Sageli on raske valida transpordiettevõtet, mis teostaks kvaliteetset kauba tarnimist, kasutades soodsamaid ja korrektseid kaubaveoprotsessi plaane. Teil tuleks koguda võimalikult rohkem infot selle transpordiettevõtte kohta, kellega plaanite koostööd teha, uurida ettevõtte arengulugu ja veenduda tema kogemustes ja klientide negatiivse tagasiside puudumises.

Kaubaveoleping on mõeldud selleks, et reguleerida tellija ja täitja (transpordiettevõtte) omavahelisi suhteid. Mis puudutab kaubaveolepingu iseärasusi, siis ei saa siin mainimata jätta, et kaubaveolepingus esineb reeglina veel kolmas osapool – kaubasaaja. Muide, kaubasaaja tavaliselt kaubaveolepingut ei allkirjasta.

Kaubaveolepingu poolteks võivad olla nii füüsilised kui ka juriidilised isikud. Kaubavedajateks võivad olla kas füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE) või juriidilised isikud. Kaubaveoteenuse osutamiseks on vajalik vastava tegevusluba.

Kaubaveolepingus sätestatakse veo tellija ja kauba vedaja vastutus. Sageli kajastatakse lepingus ka vastutus veose peale- ja mahalaadimise ning saajale üleandmise eest. Lepingusse tuleks kirja panna võimalikult palju üksikasju, et vähendada vaidluste tekkimise võimalust veo tellija, kauba vedaja(te) ja saaja vahel. Kaubaveolepingu sõlmimise aluseks on muidugi vajadus transportida kaupu ühest kohast teise.

Kaubaveolepingus tuleb kindlasti ära märkida konkreetsed tellimuse täitmise tähtajad. Kauba kohaletoimetamise tähtajad arvutavad transpordilogistikud, sest just nemad tegelevad nii transpordiettevõttele kui veo tellijale sobivaima veomarsruudi väljatöötamisega.

Veo tellija peab väga hoolikalt uurima kaubaveolepingut, et iga lepingupunkt oleks talle selge. See aitab vältida suuremat osa tulevikus tekkida võivaid vaidlusi.