"TIR" – Rahvusvahelised veod
Posted by 16. juuli 2014 19:49:00

"TIR" – Rahvusvahelised veod

TIR carnet

Tihtipeale pöördutakse meie poole küsimusega: "Mis asi on "TIR karnet"?". Selleks, et vastata antud küsimusele, on eelkõige vajalik selgeks teha, mis asi on "TIR"? "TIR" – tõlgituna prantsuse keelest tähendab "Rahvusvahelised veod" (Transports Internationaux Routiers). Ettevõtted, mis spetsialiseeruvad rahvusvahelistel kaubavedudel ning mis on TIR Konventsiooni liikmed, omandavad nn.   "TIR karneti".

"TIR karnet" – see on tolli dokument, mida kasutatakse kaubavedudel tollikontrolli režiimis Euroopa Liidu ning kolmandate riikide vahel. See on vedaja dokument, mille järgi on tagatud tollimaksude tasumine kuni 50 000 USD (60 000 EUR EL territooriumil) iga TIR raamatu kohta juhul, kui kaubad satuvad vabasse ringlusse, kuni tolli formaalsuste täitmiseni ning impordimaksude tasumiseni.

Antud dokumendi eesmärgiks on tolliprotseduuride lihtsustamine ning tagada kauba kiiret liikumist. Tegelikkuses tähendab see seda, et peale laadimist, auto plommitakse ning autojuht, esitades „TIR karneti“ suundub sihtkohta ilma kauba ülevaatuseta riigipiiridel.