Meist

Usaldusväärne ja kohusetundlik partner

Transpordiettevõte Fexpert on kindel ja usaldusväärne partner, kes osutab logistika- ja ekspedeerimisteenuseid rahvusvaheliste kaubavedude vallas. Peale kaubaveo pakub Fexpert ka veosekindlustust, tollideklaratsioonide vormistamist, laoteenuseid ja koondveoste vedu.

Fexpert veab kaupa maantee-, lennu-, raudtee- ja meretranspordiga. Ettevõte saab hakkama eri koguse ja erinevate mõõtmetega ning mistahes keerukusastmega veoste veoga.Peamised riigid, kust ja kuhu ettevõte transporti pakub, on Euroopa, SRÜ, Hiina ja USA.

Transpordiettevõte Fexpert pakub oma klientidele peale kaubatranspordi korraldamise ja kaubaveoga kaasnevate teenuste ka kauba eksporti ja importi, alates kauba tootjalt sisseostmisest kuni  teie lattu toimetamiseni.

Professionaalsed ja suurte kogemustega Fexperti töötajad aitavad lahendada kliendi kõige keerulisemaid ülesandeid. Fexperti eesmärk on hoida kokku teie aega ja jõudu sobiva transpordi otsimisel ning teie kauba ekspordi ja impordi korraldamisel.


Teenused

Lai teeenuste valik

Maanteetransport

Fexpert on rahvusvaheliste autovedude korraldaja. Sõltuvalt kauba spetsifikatsioonist ja veo iseärasustest pakuvad meie spetsialistid teile sobivat veovahendit. Ettevõtte käsutuses on tent-, külmutus- ja megahaagised ning haagisplatvormid.

Meie ettevõte teostab järgmiste veoste vedu:

 1. Standardveosed
 2. Suuremõõtmelised veosed
 3. Raskekaalulised veosed
 4. Koondveosed
 5. Ohtlikud veosed
 6. Temperatuurirežiimiga veosed
 7. Vedelveosed

Autovedude põhisuunad:

 1. Balti riigid (Eesti, Läti, Leedu)
 2. Lääne-Euroopa (Saksamaa, Holland, Austira)
 3. Põhja-Euroopa (Norra, Rootsi, Soome)
 4. Lõuna-Euroopa (Itaalia, Hispaania, Portugal)
 5. Ida-Euroopa (Poola, Tšehhi, Slovakkia)
 6. SRÜ riigid (Venemaa, Kasahstan, Türkmenistan, Usbekistan)
 7. Lähis-Ida (Türgi, Iraan)

Peale rahvusvahelise kaubaveo korraldamise pakub meie ettevõte ka järgmisi kaubavedudega kaasnevaid teenuseid:

 1. Veoste ladustamine ja laos töötlemine, veoste konsolideerimine
 2. Veoste ümberpakendamine ja märgistamine
 3. Pealelaadimistööd
 4. Tollideklaratsioonide vormistamine
 5. Veosekindlustus
 6. Veose liikumise jälgimine kogu teekonna vältel

Meie spetsialistide kõrge professionaalsus ja suured kogemused, täpne kinni pidamine veoste kohale toimetamise tähtaegadest ning vedaja ja ekspedeerija vabatahtliku tsiviilvastutuse kindlustuse poliisi olemasolu teeb Fexperti usaldusväärseks ja vastutustundlikuks transporditeenuste pakkujaks.


Lennutransport

Lennuveod on kiireim viis kaupade toimetamiseks saatjalt saajale. Transpordi- ja ekspedeerimisettevõte Fexpert teostab kaubavedusid enam kui 180 riigis.

Tänu maailma suurimate lennufirmade ja lennuveoagentidega sõlmitud otselepingutele teostab meie ettevõte lennuvedu soodsa hinnaga. Rahvusvahelised lennuveod teostatakse nii regulaarliinide kui tšarterreisidega.

Fexperti spetsialistid valivad optimaalseima marsruudi, korraldavad lennutranspordi igat liiki veoste kohale toimetamiseks võimalikult lühikese aja jooksul. Veost on võimalik toimetada ajutise ladustamise kohta või uksest-ukseni.

Lennuvedude korraldamisel pakub meie ettevõte järgmisi teenuseid:

 1. Iga liikide veoste uksest-ukseni vedu
 2. Üle 1 kg kaaluvate koondveoste lennuvedu
 3. Veoste hoidmine ja pakkimine laos
 4. Peale- ja mahalaadimistööd
 5. Kõigi vajalike saatedokumentide ettevalmistamine
 6. Veoste ekspedeerimine
 7. Veosekindlustus
 8. Info edastamine veose kogu teekonna vältel
 9. Tollideklaratsioonide vormistamine
 10. Konsultatsioonid lennuveo küsimustes

Suure kaubakoguse puhul rendib meie ettevõte kogu lennuki. Ettevõte korraldab lende ka ohtlikesse piirkondadesse.


Meretransport

Mereveod on mugav ja soodne viis veoste toimetamiseks pikkade vahemaade taha. Fexpert korraldab igasuguste veoste merevedu. Tänu ladusatele partnerlussuhetele parimate merevedajate ja agentidega planeerivad meie ettevõtte spetsialistid kõige sobivama marsruudi, tagavad optimaalsed tingimused veose hoidmiseks vedamise ajal ning toimetavad veose kohale optimaalse aja jooksul ja soodsatel tingimustel.

Fexpert pakub täiskonteinerite vedu ehk FLC ja osakoormate konteinervedu ehk LCL järgmistel põhisuundadel:

 1. Hiinast Euroopasse
 2. Hiinast USAsse
 3. Hiinast Venemaale
 4. Euroopast USAsse
 5. USAst Euroopasse

Meretranspordi puhul pakuvad Fexperti spetsialistid järgmisi teenuseid:

 1. Valivad veosele optimaalse ja soodsa kohaletoimetamise marsruudi
 2. Pakuvad sobiva transpordivahendi veose sadamasse toimetamiseks
 3. Korraldavad veose hoiustamist laos kuni transpordi saabumiseni
 4. Vormistavad kõik saatedokumendid ja tollideklaratsioonid
 5. Korraldavad veose uksest ukseni kohaletoimetamist

Rahvusvaheliste kaubavedude korraldamisel pakub Fexpert ka multimodaalset ehk mitmeliigilist vedu. Kaupade kohaletoimetamisel võib meritsi vedamisele lisaks kasutada erinevates kombinatsioonides ka auto-, lennu- või raudteevedu.


Raudteetransport

Transpordi- ja ekspedeerimisettevõte Fexpert teostab veoste raudteevedu Balti riikidest SRÜ riikidesse ja Aasiasse iga liiki veeremiga.

Raudtee kaubavedu on üks nõutumaid teenuseid tänapäeva logistikaturul Baltimaades, SRÜ riikides ja Aasias.

Fexpert osutab raudteeveoga seotud transpordi- ja ekspedeerimisteenuste täiskomplekti:

 1. Veoste vagunitesse laadimine ja maha laadimine
 2. Hoiustamine ja täiendav pakendamine
 3. Transportimine
 4. Uksest-ukseni toimetamine
 5. Saatedokumentide ja tollideklaratsioonide vormistamine

Tänu vajaliku kogemusele ja kvalifikatsioonile korraldavad Fexperti spetsialistid rahvusvahelist raudteevedu kõrgel professionaalsel tasemel, järgides kõiki asjakohaseid seadusi. Selline lähenemine tagab veose korrasoleku ja säilimise ning stabiilsed kohale toimetamise tähtajad.


Rahvusvaheline transport

Fexpert korraldab rahvusvahelist kaubavedu maantee-, mere- ja õhutranspordiga. Rahvusvaheliste kaubavedude korraldamisel valib meie ettevõte sobivaima marsruudi kauba toimetamiseks saatjalt saajale ning vormistab kõik vajalikud tollideklaratsioonid. Vajadusel sõlmib Fexpert ka kindlustuslepingud.

Tihtipeale võib juhtuda, et ei ole võimalik või ei ole majanduslikult soodne vedada kaupa ühe transpordiliigiga. Sellisel juhul korraldavad Fexperti spetsialistid multimodaalseid vedusid.

Rahvusvaheliste kaubavedude põhisuunad maismaatranspordis:

 1. Balti riigid (Eesti, Läti, Leedu)
 2. Lääne-Euroopa (Saksamaa, Holland, Austria)
 3. Põhja-Euroopa (Norra, Rootsi, Soome)
 4. Lõuna-Euroopa (Itaalia, Hispaania, Portugal)
 5. Ida-Euroopa (Poola, Tšehhi, Slovakkia)
 6. SRÜ riigid (Venemaa, Kasahstan, Türkmenistan, Usbekistan)
 7. Lähis-Ida (Türgi, Iraan)

Veoseveo korraldamisel kasutab Fexpert oma partnerite ladusid, mis asuvad Tallinnas (Eesti), Riias (Läti), Klaipedas ja Vilniuses (Leedu). Vajadusel organiseerib Fexpert lao mistahes teises riigis, kus on see majanduslikust vaatenurgast mõistlik.

Rahvusvahelise konteinerveo põhisuunad meretranspordis:

 1. Hiinast Euroopasse
 2. Hiinast USAsse
 3. Hiinast Venemaale
 4. Euroopast USAsse
 5. USAst Euroopasse

Samuti korraldab Fexpert kauba merevedu Euroopa piires, harvadel juhtudel ka Euroopast Aafrikasse.

Kasutades lennutransporti viib Fexpert kliendi veose mis tahes lennujaama.


Fexpert on rahvusvaheliste autovedude korraldaja. Sõltuvalt kauba spetsifikatsioonist ja veo iseärasustest pakuvad meie spetsialistid teile sobivat veovahendit. Ettevõtte käsutuses on tent-, külmutus- ja megahaagised ning haagisplatvormid.

Meie ettevõte teostab järgmiste veoste vedu:

 1. Standardveosed
 2. Suuremõõtmelised veosed
 3. Raskekaalulised veosed
 4. Koondveosed
 5. Ohtlikud veosed
 6. Temperatuurirežiimiga veosed
 7. Vedelveosed

Autovedude põhisuunad:

 1. Balti riigid (Eesti, Läti, Leedu)
 2. Lääne-Euroopa (Saksamaa, Holland, Austira)
 3. Põhja-Euroopa (Norra, Rootsi, Soome)
 4. Lõuna-Euroopa (Itaalia, Hispaania, Portugal)
 5. Ida-Euroopa (Poola, Tšehhi, Slovakkia)
 6. SRÜ riigid (Venemaa, Kasahstan, Türkmenistan, Usbekistan)
 7. Lähis-Ida (Türgi, Iraan)

Peale rahvusvahelise kaubaveo korraldamise pakub meie ettevõte ka järgmisi kaubavedudega kaasnevaid teenuseid:

 1. Veoste ladustamine ja laos töötlemine, veoste konsolideerimine
 2. Veoste ümberpakendamine ja märgistamine
 3. Pealelaadimistööd
 4. Tollideklaratsioonide vormistamine
 5. Veosekindlustus
 6. Veose liikumise jälgimine kogu teekonna vältel

Meie spetsialistide kõrge professionaalsus ja suured kogemused, täpne kinni pidamine veoste kohale toimetamise tähtaegadest ning vedaja ja ekspedeerija vabatahtliku tsiviilvastutuse kindlustuse poliisi olemasolu teeb Fexperti usaldusväärseks ja vastutustundlikuks transporditeenuste pakkujaks.


Lennuveod on kiireim viis kaupade toimetamiseks saatjalt saajale. Transpordi- ja ekspedeerimisettevõte Fexpert teostab kaubavedusid enam kui 180 riigis.

Tänu maailma suurimate lennufirmade ja lennuveoagentidega sõlmitud otselepingutele teostab meie ettevõte lennuvedu soodsa hinnaga. Rahvusvahelised lennuveod teostatakse nii regulaarliinide kui tšarterreisidega.

Fexperti spetsialistid valivad optimaalseima marsruudi, korraldavad lennutranspordi igat liiki veoste kohale toimetamiseks võimalikult lühikese aja jooksul. Veost on võimalik toimetada ajutise ladustamise kohta või uksest-ukseni.

Lennuvedude korraldamisel pakub meie ettevõte järgmisi teenuseid:

 1. Iga liikide veoste uksest-ukseni vedu
 2. Üle 1 kg kaaluvate koondveoste lennuvedu
 3. Veoste hoidmine ja pakkimine laos
 4. Peale- ja mahalaadimistööd
 5. Kõigi vajalike saatedokumentide ettevalmistamine
 6. Veoste ekspedeerimine
 7. Veosekindlustus
 8. Info edastamine veose kogu teekonna vältel
 9. Tollideklaratsioonide vormistamine
 10. Konsultatsioonid lennuveo küsimustes

Suure kaubakoguse puhul rendib meie ettevõte kogu lennuki. Ettevõte korraldab lende ka ohtlikesse piirkondadesse.


Mereveod on mugav ja soodne viis veoste toimetamiseks pikkade vahemaade taha. Fexpert korraldab igasuguste veoste merevedu. Tänu ladusatele partnerlussuhetele parimate merevedajate ja agentidega planeerivad meie ettevõtte spetsialistid kõige sobivama marsruudi, tagavad optimaalsed tingimused veose hoidmiseks vedamise ajal ning toimetavad veose kohale optimaalse aja jooksul ja soodsatel tingimustel.

Fexpert pakub täiskonteinerite vedu ehk FLC ja osakoormate konteinervedu ehk LCL järgmistel põhisuundadel:

 1. Hiinast Euroopasse
 2. Hiinast USAsse
 3. Hiinast Venemaale
 4. Euroopast USAsse
 5. USAst Euroopasse

Meretranspordi puhul pakuvad Fexperti spetsialistid järgmisi teenuseid:

 1. Valivad veosele optimaalse ja soodsa kohaletoimetamise marsruudi
 2. Pakuvad sobiva transpordivahendi veose sadamasse toimetamiseks
 3. Korraldavad veose hoiustamist laos kuni transpordi saabumiseni
 4. Vormistavad kõik saatedokumendid ja tollideklaratsioonid
 5. Korraldavad veose uksest ukseni kohaletoimetamist

Rahvusvaheliste kaubavedude korraldamisel pakub Fexpert ka multimodaalset ehk mitmeliigilist vedu. Kaupade kohaletoimetamisel võib meritsi vedamisele lisaks kasutada erinevates kombinatsioonides ka auto-, lennu- või raudteevedu.


Transpordi- ja ekspedeerimisettevõte Fexpert teostab veoste raudteevedu Balti riikidest SRÜ riikidesse ja Aasiasse iga liiki veeremiga.

Raudtee kaubavedu on üks nõutumaid teenuseid tänapäeva logistikaturul Baltimaades, SRÜ riikides ja Aasias.

Fexpert osutab raudteeveoga seotud transpordi- ja ekspedeerimisteenuste täiskomplekti:

 1. Veoste vagunitesse laadimine ja maha laadimine
 2. Hoiustamine ja täiendav pakendamine
 3. Transportimine
 4. Uksest-ukseni toimetamine
 5. Saatedokumentide ja tollideklaratsioonide vormistamine

Tänu vajaliku kogemusele ja kvalifikatsioonile korraldavad Fexperti spetsialistid rahvusvahelist raudteevedu kõrgel professionaalsel tasemel, järgides kõiki asjakohaseid seadusi. Selline lähenemine tagab veose korrasoleku ja säilimise ning stabiilsed kohale toimetamise tähtajad.


Fexpert korraldab rahvusvahelist kaubavedu maantee-, mere- ja õhutranspordiga. Rahvusvaheliste kaubavedude korraldamisel valib meie ettevõte sobivaima marsruudi kauba toimetamiseks saatjalt saajale ning vormistab kõik vajalikud tollideklaratsioonid. Vajadusel sõlmib Fexpert ka kindlustuslepingud.

Tihtipeale võib juhtuda, et ei ole võimalik või ei ole majanduslikult soodne vedada kaupa ühe transpordiliigiga. Sellisel juhul korraldavad Fexperti spetsialistid multimodaalseid vedusid.

Rahvusvaheliste kaubavedude põhisuunad maismaatranspordis:

 1. Balti riigid (Eesti, Läti, Leedu)
 2. Lääne-Euroopa (Saksamaa, Holland, Austria)
 3. Põhja-Euroopa (Norra, Rootsi, Soome)
 4. Lõuna-Euroopa (Itaalia, Hispaania, Portugal)
 5. Ida-Euroopa (Poola, Tšehhi, Slovakkia)
 6. SRÜ riigid (Venemaa, Kasahstan, Türkmenistan, Usbekistan)
 7. Lähis-Ida (Türgi, Iraan)

Veoseveo korraldamisel kasutab Fexpert oma partnerite ladusid, mis asuvad Tallinnas (Eesti), Riias (Läti), Klaipedas ja Vilniuses (Leedu). Vajadusel organiseerib Fexpert lao mistahes teises riigis, kus on see majanduslikust vaatenurgast mõistlik.

Rahvusvahelise konteinerveo põhisuunad meretranspordis:

 1. Hiinast Euroopasse
 2. Hiinast USAsse
 3. Hiinast Venemaale
 4. Euroopast USAsse
 5. USAst Euroopasse

Samuti korraldab Fexpert kauba merevedu Euroopa piires, harvadel juhtudel ka Euroopast Aafrikasse.

Kasutades lennutransporti viib Fexpert kliendi veose mis tahes lennujaama.


Konteinerveod

Transpordi- ja ekspedeerimisettevõte Fexpert pakub konteinervedu täis- ja osakoormatele (FCL/LCL) ning kaupade transportimist külmutuskonteinerites või spetsiaalsetes konteinerites OpenTop ja FlatRack.

Tänu usaldusväärsetele ja pikaajalistele partnerlussuhetele juhtivate konteinerliinidega saab Fexpert pakkuda optimaalseid tariife konteinervedudele ja maksimaalselt lühendada kohale toimetamise tähtaegu. Fexpert teostab regulaarseid tarneid Hiinast ja USAst Euroopa kaudu SRÜ riikidesse. Konteinerites saab kaupu vedada mere-, auto- ja raudteetranspordiga.

Meie ettevõte osutab konteinervedude korraldamisel järgmisi kaubaveoga kaasnevaid teenuseid:

 1. Saatedokumentide ja tollideklaratsioonide vormistamine
 2. Peale- ja mahalaadimise tööd
 3. Veose hoiustamine sadama laos
 4. Veose kohaletoimetamine kaubasaajale auto- või raudteetranspordiga
 5. Konsultatsioonid konteinervedude küsimustes

Konteinerveod on üks majanduslikult soodsamaid veoste kohaletoimetamise viisi, mis tagab veose säilimist kogu teekonna vältel.


Ladustamine

Veoseveo korraldamisel kasutab Fexpert oma partnerite ladusid, mis asuvad Tallinnas (Eesti), Riias (Läti), Klaipedas ja Vilniuses (Leedu). Vajadusel organiseerib Fexpert ladu mistahes teises riigis, kus on see majanduslikust vaatenurgast mõistlik. Me kasutame oma tegevuses kommerts-, tolli- ja aktsiisiladusid ning tolliterminali, kust on võimalik saada järgmisi teenuseid:

Kommertsladu

 1. Kaupade vastuvõtt, koguse ja kvaliteedi kontroll
 2. Kliendi nõudmisel kaupade alusele paigutamine
 3. Kaupade arvestus
 4. Kaupade ladustamine ja hoiustamine
 5. Kaupade komplekteerimine vastavalt kliendi tellimusele
 6. Arvete vormistamine klientide eest
 7. Kaupade väljastamine

Tolli- ja aktsiisiladu ning tolliterminal

 1. Kaupade vastuvõtt, koguse ja kvaliteedi kontroll
 2. Kliendi nõudmisel kaupade alusele paigutamine
 3. Kaupade arvestus
 4. Kaupade ladustamine ja hoiustamine
 5. Kaupade komplekteerimine vastavalt kliendi tellimusele
 6. Arvete vormistamine klientide eest
 7. Kaupade väljastamine
 8. Vajalike dokumentide vormistamine, vajaliku aruandluse koostamine Eesti, Läti ja Leedu maksuametile

Selleks, et olla kindel, et saatedokumendid vastavad kolmandatest riikidest saabuvate konteinerite sisule, pakub meie ettevõte tolliterminaliteenust, mis võib maksude tasumisel aidata kokku hoida suuri summasid valesti saadetud või puuduvate kaupade eest. Deklareeritakse ainult reaalselt saabunud kaup ja kogus.

Kui ei ole vajadust kogu kaup kohe vabasse ringlusse lasta, millega kaasneb impordimaksude tasumise kohustus (tollilõivud ja käibemaks), siis on otstarbekas kasutada tolliladu, kus ei pea kohe tasuma impordimakse kogu  tellitud kaubakoguselt, vaid kauba sellelt osalt, mis parajasti väljastatakse tollilaost.Ladustamine

Kindlustus ja tolliteenused

Veoste kindlustamine

Tänu infrastruktuuri arengule ja erinevate transpordivahendite rohkusele saab veost praktiliselt igasse maailmapunkti toimetada, kuid ei ole võimalik 100% täpsusega ette näha ja kõrvaldada kõiki ohtusid ja riske, mis võivad veose transportimisel ees oodata. Võimalik kahju võib olla nii suur, et see annab tugeva löögi ettevõtte tegevusele. Selleks, et sellist kahju vältida, sõlmib meie ettevõte kindlustuslepinguid seal, kus vedajakindlustus ei kata veose maksumust. Seda muidugi kliendi soovil. On võimalik saada kindlustuspoliise sellistelt tuntud ettevõtetelt kindlustusturul nagu Sovag Saksamaal ja Lloyds Inglismaal.

Fexpert sõlmib kindlustuslepinguid veoste kindlustamiseks kõikide kauba kaotsimineku või kahjustamisega seotud riskide vastu või mõne teatud riski vastu.

Veosekindlustus hüvitab veosega tekkinud kahju, mille põhjuseks on:

 1. Liiklusõnnetus
 2. Vandalism
 3. Röövimine
 4. Tulekahju
 5. Loodusõnnetus jne

Tolliteenused

Rahvusvahelises kaubanduses vajavad meie kliendid tolliteenuseid, mida Fexpert pakub väga kõrgel tasemel. Tänu suurtele kogemustele ja tolliõiguse põhjalikule tundmisele tagab meie ettevõte usaldusväärse ja kiire kaubavoo üle riigipiiride.

Meie ettevõte pakub järgmisi tolliteenuseid:

 1. Ekspordi ja impordi tollivormistus
 2. Ajutise ekspordi ja impordi tollivormistus
 3. Kaupade klassifitseerimine, tollikoodide määramine
 4. Tolliväärtuse deklareerimine
 5. Maksude tasumine kliendi eest (maksude tasumise edasilükkamine)
 6. Tollikonsultatsioonid

Uksest ukseni kohale

Transpordi- ja ekspedeerimisettevõte Fexpert pakub igasuguste kaupade uksest-ukseni kohaletoimetamist. Uksest-ukseni kaubaveo puhul kannab transpordi- ja ekspedeerimisettevõte täielikku vastutust kauba kohaletoimetamise eest alates kauba pealelaadimisest saatja laost kuni selle üleandmiseni saajale.

See teenus sisaldab kauba ettevalmistamist veoks, kauba mahalaadimist pärast kaubasaajale kohaletoimetamist, kõikide saatedokumentide vormistamist ning kauba vedu ennast. Uksest-ukseni kohaletoimetamise peamised eelised:

 1. Kõikide võimalike riskide vähendamine
 2. Aja ja raha kokkuhoidmine
 3. Optimaalse marsruudi koostamine
 4. Veose säilivuse garantii ja veoteenuse kõrge kvaliteet
 5. Kaup toimetatakse otse saajale

Transpordi- ja ekspedeerimisettevõte Fexpert korraldab uksest-ukseni kaubavedu maismaa-, mere- või lennutranspordiga. Uksest-ukseni kaubaveoteenuse hind sõltub otseselt veose liigist, kaalust, mõõtmetest ja pealelaadimiskoha ja sihtpunkti vahelisest kaugusest.


Lendamine ohtlikes piirkondades

Fexpert korraldab kaubavedu tšarterreisidega üle kogu maailma. Kaubatšarter on parim võimalus ohutult ja kiiresti toimetada kaup lennujaamadesse, mida ei ole regulaarlendude lennuplaanis. Teil võib tekkida vajadus transportida suured või ebastandardsed kaubad raskesti ligipääsetavasse kohta. Fexpert transpordib loomi, õhusõidukimootoreid, autosid, koosteliini katkestamatu töö tagamiseks vajalikke varuosi, kiiresti riknevaid, ohtlikke ja väärtuslikke kaupu.

Kaubad on võimalik toimetada sellistesse riikidesse, kus käib sõda, valitseb poliitiline ebastabiilsus või on toimunud loodusõnnetus. Kaubatšarterlennu korraldamisel kasutatakse lennukeid An-74F ja An-12F.

Meie spetsialistide tiimil on laialdane kogemus ja oskused, mis on kogunenud 10 aasta jooksul kaubatšarterlende korraldades. Meie põhiülesanne on pakkuda parimaid lahendusi ja parima kvaliteediga teenuseid, mis rahuldaksid kõiki lennukaubaveo korraldamisega seotud osapooli.


Transpordi- ja ekspedeerimisettevõte Fexpert pakub konteinervedu täis- ja osakoormatele (FCL/LCL) ning kaupade transportimist külmutuskonteinerites või spetsiaalsetes konteinerites OpenTop ja FlatRack.

Tänu usaldusväärsetele ja pikaajalistele partnerlussuhetele juhtivate konteinerliinidega saab Fexpert pakkuda optimaalseid tariife konteinervedudele ja maksimaalselt lühendada kohale toimetamise tähtaegu. Fexpert teostab regulaarseid tarneid Hiinast ja USAst Euroopa kaudu SRÜ riikidesse. Konteinerites saab kaupu vedada mere-, auto- ja raudteetranspordiga.

Meie ettevõte osutab konteinervedude korraldamisel järgmisi kaubaveoga kaasnevaid teenuseid:

 1. Saatedokumentide ja tollideklaratsioonide vormistamine
 2. Peale- ja mahalaadimise tööd
 3. Veose hoiustamine sadama laos
 4. Veose kohaletoimetamine kaubasaajale auto- või raudteetranspordiga
 5. Konsultatsioonid konteinervedude küsimustes

Konteinerveod on üks majanduslikult soodsamaid veoste kohaletoimetamise viisi, mis tagab veose säilimist kogu teekonna vältel.


Veoseveo korraldamisel kasutab Fexpert oma partnerite ladusid, mis asuvad Tallinnas (Eesti), Riias (Läti), Klaipedas ja Vilniuses (Leedu). Vajadusel organiseerib Fexpert ladu mistahes teises riigis, kus on see majanduslikust vaatenurgast mõistlik. Me kasutame oma tegevuses kommerts-, tolli- ja aktsiisiladusid ning tolliterminali, kust on võimalik saada järgmisi teenuseid:

Kommertsladu

 1. Kaupade vastuvõtt, koguse ja kvaliteedi kontroll
 2. Kliendi nõudmisel kaupade alusele paigutamine
 3. Kaupade arvestus
 4. Kaupade ladustamine ja hoiustamine
 5. Kaupade komplekteerimine vastavalt kliendi tellimusele
 6. Arvete vormistamine klientide eest
 7. Kaupade väljastamine

Tolli- ja aktsiisiladu ning tolliterminal

 1. Kaupade vastuvõtt, koguse ja kvaliteedi kontroll
 2. Kliendi nõudmisel kaupade alusele paigutamine
 3. Kaupade arvestus
 4. Kaupade ladustamine ja hoiustamine
 5. Kaupade komplekteerimine vastavalt kliendi tellimusele
 6. Arvete vormistamine klientide eest
 7. Kaupade väljastamine
 8. Vajalike dokumentide vormistamine, vajaliku aruandluse koostamine Eesti, Läti ja Leedu maksuametile

Selleks, et olla kindel, et saatedokumendid vastavad kolmandatest riikidest saabuvate konteinerite sisule, pakub meie ettevõte tolliterminaliteenust, mis võib maksude tasumisel aidata kokku hoida suuri summasid valesti saadetud või puuduvate kaupade eest. Deklareeritakse ainult reaalselt saabunud kaup ja kogus.

Kui ei ole vajadust kogu kaup kohe vabasse ringlusse lasta, millega kaasneb impordimaksude tasumise kohustus (tollilõivud ja käibemaks), siis on otstarbekas kasutada tolliladu, kus ei pea kohe tasuma impordimakse kogu  tellitud kaubakoguselt, vaid kauba sellelt osalt, mis parajasti väljastatakse tollilaost.Ladustamine

Veoste kindlustamine

Tänu infrastruktuuri arengule ja erinevate transpordivahendite rohkusele saab veost praktiliselt igasse maailmapunkti toimetada, kuid ei ole võimalik 100% täpsusega ette näha ja kõrvaldada kõiki ohtusid ja riske, mis võivad veose transportimisel ees oodata. Võimalik kahju võib olla nii suur, et see annab tugeva löögi ettevõtte tegevusele. Selleks, et sellist kahju vältida, sõlmib meie ettevõte kindlustuslepinguid seal, kus vedajakindlustus ei kata veose maksumust. Seda muidugi kliendi soovil. On võimalik saada kindlustuspoliise sellistelt tuntud ettevõtetelt kindlustusturul nagu Sovag Saksamaal ja Lloyds Inglismaal.

Fexpert sõlmib kindlustuslepinguid veoste kindlustamiseks kõikide kauba kaotsimineku või kahjustamisega seotud riskide vastu või mõne teatud riski vastu.

Veosekindlustus hüvitab veosega tekkinud kahju, mille põhjuseks on:

 1. Liiklusõnnetus
 2. Vandalism
 3. Röövimine
 4. Tulekahju
 5. Loodusõnnetus jne

Tolliteenused

Rahvusvahelises kaubanduses vajavad meie kliendid tolliteenuseid, mida Fexpert pakub väga kõrgel tasemel. Tänu suurtele kogemustele ja tolliõiguse põhjalikule tundmisele tagab meie ettevõte usaldusväärse ja kiire kaubavoo üle riigipiiride.

Meie ettevõte pakub järgmisi tolliteenuseid:

 1. Ekspordi ja impordi tollivormistus
 2. Ajutise ekspordi ja impordi tollivormistus
 3. Kaupade klassifitseerimine, tollikoodide määramine
 4. Tolliväärtuse deklareerimine
 5. Maksude tasumine kliendi eest (maksude tasumise edasilükkamine)
 6. Tollikonsultatsioonid

Transpordi- ja ekspedeerimisettevõte Fexpert pakub igasuguste kaupade uksest-ukseni kohaletoimetamist. Uksest-ukseni kaubaveo puhul kannab transpordi- ja ekspedeerimisettevõte täielikku vastutust kauba kohaletoimetamise eest alates kauba pealelaadimisest saatja laost kuni selle üleandmiseni saajale.

See teenus sisaldab kauba ettevalmistamist veoks, kauba mahalaadimist pärast kaubasaajale kohaletoimetamist, kõikide saatedokumentide vormistamist ning kauba vedu ennast. Uksest-ukseni kohaletoimetamise peamised eelised:

 1. Kõikide võimalike riskide vähendamine
 2. Aja ja raha kokkuhoidmine
 3. Optimaalse marsruudi koostamine
 4. Veose säilivuse garantii ja veoteenuse kõrge kvaliteet
 5. Kaup toimetatakse otse saajale

Transpordi- ja ekspedeerimisettevõte Fexpert korraldab uksest-ukseni kaubavedu maismaa-, mere- või lennutranspordiga. Uksest-ukseni kaubaveoteenuse hind sõltub otseselt veose liigist, kaalust, mõõtmetest ja pealelaadimiskoha ja sihtpunkti vahelisest kaugusest.


Fexpert korraldab kaubavedu tšarterreisidega üle kogu maailma. Kaubatšarter on parim võimalus ohutult ja kiiresti toimetada kaup lennujaamadesse, mida ei ole regulaarlendude lennuplaanis. Teil võib tekkida vajadus transportida suured või ebastandardsed kaubad raskesti ligipääsetavasse kohta. Fexpert transpordib loomi, õhusõidukimootoreid, autosid, koosteliini katkestamatu töö tagamiseks vajalikke varuosi, kiiresti riknevaid, ohtlikke ja väärtuslikke kaupu.

Kaubad on võimalik toimetada sellistesse riikidesse, kus käib sõda, valitseb poliitiline ebastabiilsus või on toimunud loodusõnnetus. Kaubatšarterlennu korraldamisel kasutatakse lennukeid An-74F ja An-12F.

Meie spetsialistide tiimil on laialdane kogemus ja oskused, mis on kogunenud 10 aasta jooksul kaubatšarterlende korraldades. Meie põhiülesanne on pakkuda parimaid lahendusi ja parima kvaliteediga teenuseid, mis rahuldaksid kõiki lennukaubaveo korraldamisega seotud osapooli.


Koormad

Tegeleme järgevate koormatega

Standard

Standardveosed ei nõua eritingimusi transportimisel. Standardveosed on tavaliselt pakitud kastidesse ja paigutatud kaubaalustele ning neid transporditakse tent- ja isotermilistes poolhaagistes ja konteinerites. Standardveosteks loetakse selliseid kaupu nagu olmetehnika, kantseleitarbed, riided jne.

Transpordi- ja ekspedeerimisettevõte Fexpert korraldab standardveoste vedu maismaa-, mere- ja lennutranspordiga. Kaubaveo põhisuunad on Euroopa, SRÜ riigid ja Hiina. Lennutranspordiga toimetab Fexpert standardveost praktiliselt igasse lennujaama.

Vajadusel vormistab meie ettevõte tollideklaratsioonid, sõlmib veosekindlustuselepingud ja osutab laoteenuseid.


Mittegabariit

Suuremõõtmelised ja raskekaalulised kaubad on sellised kaubad, mille kaal, mõõtmed ja muu eripära ületavad transportimisel lubatud mõõtmeid ja masse ning liikluseeskirjaga kehtestatud nõudeid. Suuremõõtmelise kauba transpordiks standardne tehnika ei sobi. Suuremõõtmeliste ja raskekaaluliste kaupade hulka kuuluvad nt kaatrid, jahid, aurukatlad, tõstukid, puurtornid jms.

Transpordi- ja ekspedeerimisettevõte Fexpert korraldab suuremõõtmeliste ja raskekaaluliste kaupade vedu Euroopas ja SRÜ riikides.

Suuremõõtmeliste ja raskekaaluliste kaupade veo korraldamisel taotlevad meie spetsialistid kõik vajalikud load ja pääsmikud ning jälgivad, et veos jõuaks ohutult ja turvaliselt kohale. Vajadusel vormistavad nad tollideklaratsioonid ja sõlmivad veosekindlustuslepingud.


Osakoormad

Koondveosed on veosed, mis on kokku pandud mitme tellija väiksemast veosest. Koondveoste vedu on oluliselt odavam, sest ei pea kogu veovahendit rentima. Koondveosed ei tohi sisaldada ohtlike veoseid, sest viimaseid transporditakse eraldi.

Transpordi- ja ekspedeerimisettevõte Fexpert teostab koondveoste vedu maismaa-, mere- ja lennutranspordiga.

Ettevõte pakub järgmisi veose kohaletoimetamise variante:

 1. Uks-uks
 2. Uks-ladu
 3. Ladu-ladu
 4. Ladu-uks

Põhisuunad, kuhu viib meie ettevõte koondveoseid Euroopast.

 1. Venemaa
 2. Kasahstan
 3. Usbekistan
 4. Türkmenistan

Koondveoste veo korraldamisel kasutab Fexpert oma partnerite ladusid, mis asuvad Tallinnas (Eesti), Riias (Läti), Klaipedas ja Vilniuses (Leedu). Lisaks vormistab Fexpert tollideklaratsioonid, sõlmib veosekindlustuslepingud, osutab laoteenuseid.


Ohtlikud

Fexpert korraldab ohtlike veoste vedu maismaa-, mere- ja lennutranspordiga. Ohtlikeks veosteks loetakse ained ja esemed, mis võivad tekitada veoprotsessis või hoiustamisel kahju inimeste tervisele, varale või keskkonnale.

Fexpert teostab järgmistesse klassidesse kuuluvate ohtlike veoste vedu:

Klass 1. Plahvatavad ained ja esemed

Klass 2. Kokkusurutud, veeldatud ja rõhu all lahustatud gaasid

Klass 3. Kergestisüttivad vedelikud

Klass 4. Kergestisüttivad tahked ained

Klass 5. Oksüdeerivad ained

Klass 6. Mürgised ained

Klass 8. Sööbivad ained

Klass 9. Muud ohtlikud ained

Põhisuunad, kuhu ja kust transpordi- ja ekspedeerimisettevõte Fexpert veab ohtlikke veoseid: Euroopa, SRÜ riigid ja Hiina.

Ohtlike veoste veo (ADR) korraldamisel planeerib meie ettevõte individuaalseid marsruute, seirab veoste kulgemist/asukohta ja järgib ohtlike kaupade pakendamise nõudeid.


Eri tempetatuuri vajavad

Temperatuurirežiimiga veosed on veosed, mis nõuavad transportimisel teatud temperatuurirežiimi ja niiskuse taset sõiduki veoruumis. Temperatuurirežiimiga veoste alla kuuluvad:

 1. Elustaimed
 2. Töödeldud saadused (vorstitooted, külmutatud marjad, või, rasvad)
 3. Taimse või loomse päritolu saadused (kala, liha, piim, köögiviljad, marjad, puuviljad)
 4. jne

Fexpert korraldab kiiresti riknevate kaupade vedu Euroopas ja SRÜ riikides.

Kiiresti riknevate kaupade vedu on keerulisem ülesanne, kui tavaliste kaupade vedu, sest vaja on kaup kiiresti toimetada, et säiliks selle laitmatu kvaliteet ja välimus. Kiiresti riknevate kaupade veo korraldamisel kasutab transpordi- ja ekspedeerimisettevõte Fexpert külmutusseadmega varustatud transpordivahendeid ja konteinereid. Kiiresti riknevate kaupade veo korraldamisega tegelevad meie ettevõtte parimad spetsialistid.


Standardveosed ei nõua eritingimusi transportimisel. Standardveosed on tavaliselt pakitud kastidesse ja paigutatud kaubaalustele ning neid transporditakse tent- ja isotermilistes poolhaagistes ja konteinerites. Standardveosteks loetakse selliseid kaupu nagu olmetehnika, kantseleitarbed, riided jne.

Transpordi- ja ekspedeerimisettevõte Fexpert korraldab standardveoste vedu maismaa-, mere- ja lennutranspordiga. Kaubaveo põhisuunad on Euroopa, SRÜ riigid ja Hiina. Lennutranspordiga toimetab Fexpert standardveost praktiliselt igasse lennujaama.

Vajadusel vormistab meie ettevõte tollideklaratsioonid, sõlmib veosekindlustuselepingud ja osutab laoteenuseid.


Suuremõõtmelised ja raskekaalulised kaubad on sellised kaubad, mille kaal, mõõtmed ja muu eripära ületavad transportimisel lubatud mõõtmeid ja masse ning liikluseeskirjaga kehtestatud nõudeid. Suuremõõtmelise kauba transpordiks standardne tehnika ei sobi. Suuremõõtmeliste ja raskekaaluliste kaupade hulka kuuluvad nt kaatrid, jahid, aurukatlad, tõstukid, puurtornid jms.

Transpordi- ja ekspedeerimisettevõte Fexpert korraldab suuremõõtmeliste ja raskekaaluliste kaupade vedu Euroopas ja SRÜ riikides.

Suuremõõtmeliste ja raskekaaluliste kaupade veo korraldamisel taotlevad meie spetsialistid kõik vajalikud load ja pääsmikud ning jälgivad, et veos jõuaks ohutult ja turvaliselt kohale. Vajadusel vormistavad nad tollideklaratsioonid ja sõlmivad veosekindlustuslepingud.


Koondveosed on veosed, mis on kokku pandud mitme tellija väiksemast veosest. Koondveoste vedu on oluliselt odavam, sest ei pea kogu veovahendit rentima. Koondveosed ei tohi sisaldada ohtlike veoseid, sest viimaseid transporditakse eraldi.

Transpordi- ja ekspedeerimisettevõte Fexpert teostab koondveoste vedu maismaa-, mere- ja lennutranspordiga.

Ettevõte pakub järgmisi veose kohaletoimetamise variante:

 1. Uks-uks
 2. Uks-ladu
 3. Ladu-ladu
 4. Ladu-uks

Põhisuunad, kuhu viib meie ettevõte koondveoseid Euroopast.

 1. Venemaa
 2. Kasahstan
 3. Usbekistan
 4. Türkmenistan

Koondveoste veo korraldamisel kasutab Fexpert oma partnerite ladusid, mis asuvad Tallinnas (Eesti), Riias (Läti), Klaipedas ja Vilniuses (Leedu). Lisaks vormistab Fexpert tollideklaratsioonid, sõlmib veosekindlustuslepingud, osutab laoteenuseid.


Fexpert korraldab ohtlike veoste vedu maismaa-, mere- ja lennutranspordiga. Ohtlikeks veosteks loetakse ained ja esemed, mis võivad tekitada veoprotsessis või hoiustamisel kahju inimeste tervisele, varale või keskkonnale.

Fexpert teostab järgmistesse klassidesse kuuluvate ohtlike veoste vedu:

Klass 1. Plahvatavad ained ja esemed

Klass 2. Kokkusurutud, veeldatud ja rõhu all lahustatud gaasid

Klass 3. Kergestisüttivad vedelikud

Klass 4. Kergestisüttivad tahked ained

Klass 5. Oksüdeerivad ained

Klass 6. Mürgised ained

Klass 8. Sööbivad ained

Klass 9. Muud ohtlikud ained

Põhisuunad, kuhu ja kust transpordi- ja ekspedeerimisettevõte Fexpert veab ohtlikke veoseid: Euroopa, SRÜ riigid ja Hiina.

Ohtlike veoste veo (ADR) korraldamisel planeerib meie ettevõte individuaalseid marsruute, seirab veoste kulgemist/asukohta ja järgib ohtlike kaupade pakendamise nõudeid.


Temperatuurirežiimiga veosed on veosed, mis nõuavad transportimisel teatud temperatuurirežiimi ja niiskuse taset sõiduki veoruumis. Temperatuurirežiimiga veoste alla kuuluvad:

 1. Elustaimed
 2. Töödeldud saadused (vorstitooted, külmutatud marjad, või, rasvad)
 3. Taimse või loomse päritolu saadused (kala, liha, piim, köögiviljad, marjad, puuviljad)
 4. jne

Fexpert korraldab kiiresti riknevate kaupade vedu Euroopas ja SRÜ riikides.

Kiiresti riknevate kaupade vedu on keerulisem ülesanne, kui tavaliste kaupade vedu, sest vaja on kaup kiiresti toimetada, et säiliks selle laitmatu kvaliteet ja välimus. Kiiresti riknevate kaupade veo korraldamisel kasutab transpordi- ja ekspedeerimisettevõte Fexpert külmutusseadmega varustatud transpordivahendeid ja konteinereid. Kiiresti riknevate kaupade veo korraldamisega tegelevad meie ettevõtte parimad spetsialistid.


Viimased postitused

Jälgi meie blogi viimaseid uuendusi

kaubaalused

Teil tekkis vajadus efektiivselt ja turvaliselt kaupa transportida? Otsite sobivat veoviisi ja optimaalset marsruuti? Tahate oma vara säilitada? Ettevõte Fexpert OÜ lahendab kõik probleemidkliendi jaoks kõige soodsamatel tingimustel!

Kasulik koostöö

Meie ettevõte pakub vedu kaubaalustel – kaasaegset ja kindlat kauba kohaletoimetamise viisi, mis võimaldab kõige paremini säilitada kauba või vara terviklikkust. Tänu kogemustele, professionaalsusele, oma autopargi olemasolule ja personaalsele lähenemisele tagame kokkulepitud tähtaegadest kinnipidamise ja optimaalse hinna.

Eripära

Saadetav kaup paigaldatakse kaubaalusele (kauba transportimiseks mõeldud kindlates mõõtudes alus, raam või toestik), mis kindlalt fikseerib veose. Kergesti purunevad esemed võivad transportimisel deformeeruda, sellepärast pakendatakse need kolmekordse kilega, taara pannakse rangelt üksteise peale. Kaubaaluste kasutamine transportimisel on väga levinud ehitusfirmades, samuti neis ettevõtetes, kes tegelevad kaupade tarnimisega kaubandusvõrku, hüper- ja supermarketitesse.

Eelised

 • Turvalisus. Kaasaegsed kohaletoimetamise viisid võimaldavad kaupa säästvalt peale või maha laadida ning transportida pikkade vahemaade taga.

• Mobiilsus. Alusele paigutatud kaupa saab kiiresti ja lihtsalt peale- või maha laadida nii käsitsi, kui kahveltõstukiga.

• Taskukohane veo hind. Veoseühikuks ei ole mitte veetava kauba maht või kaal, vaid kaubaalus kandevõimega kuni 850 kg.

 • Kauba hoiustamine. Kaubaaluste kasutamine võimaldab kaupa kompaktselt paigutada, säästes ruumi  ning tagades mugavat juurdepääsu kaubale.

 • Universaalsus. Kaubaaluseid on võimalik transportida erinevate transpordivahenditega.

Miks on kaubaalustel vedu soodsam tellida just meilt?

 • Kõrge kvaliteediga teenindus.

 • Personaalne kliendihaldur töötab välja individuaalse lahenduse konkreetsele veosele.

 • Tähtaegadest kinnipidamine. Klient määrab ise aja, kuna tal on mugavam saadetis vastu võtta.

 • Soodsad veohinnad. Me korraldame regulaarselt kampaaniaid ja eripakkumisi.

 • Liikumise täpne jälgimine.

 • Säilimise ja koosseisulisuse garantii.

Teenused

Laologistika: kauba vastuvõtt, töötlemine ja hoiustamine, alustele paigutamine, ümberpakendamine, täiendav pakendamine.

Transpordilogistika: kõikide vajalike dokumentide koostamine, kindlustamine, kauba vastuvõtt, kaupade vedamine kaubandusvõrku, saatmine ja ekspedeerimine, liikumise monitooring, vajadusel tagastamise korraldamine.

Kliendiga koostöö etapid

 1. Teie kõne numbrile +372 602 5069 vastuvõtmine või esitatud online taotlusele vastamine.

 2. Vajaduste väljaselgitamine, konsultatsioon.

 3. Üksikasjade kooskõlastamine ja lepingu sõlmimine.

 4. Kaubaalustel vedamise protsessi optimeerimine.

Kas teil on veel küsimusi? Soovite täpsustada veo hinda ja koostöö tingimusi? Helistage +372 602 5069!


20.06.2016

Alates ratta leiutamisest muutus kaubavedu nõutavaks, sest juba siis hakkasid inimesed pakkuma kaupade transportimise teenust vankrites, mida nad ise vedasid, aidates nõnda küllaltki raskeid asju ühest kohast teise toimetada. Loomade kasutamine ja hiljem ka iseliikuvad masinad aitasid seda teenust oluliselt arendada. Tänapäeval on väga palju professionaalseid transpordi- ja logistikaettevõtteid, kes pakuvad kiiret, kvaliteetset ja taskukohaste hindadega kaubavedu mistahes sihtpunkti.

Kaubaveod


Kui varem sai tellida ainult sõidukit koos juhiga, siis nüüd võib professionaalselt kaubavedajalt saada terve teenuste kompleksi, mille kasutamine aitab vabaneda kauba pakendamise ja transportimise, peale- ja mahalaadimise, dokumentide vormistamise, kaupade kindlustamise, marsruudi väljatöötamisega seotud askeldustest. Sellise teenuste kompleksi pakkumine ei saa mitte rõõmustada tellijaid, kelleks on enamasti ettevõtjad, kellel on vaja kas regulaarselt või vahetevahel kaupa saata, toorainet tuua, seadmeid kohale toimetada jne.

Tänapäeval kasutatakse kaupade vedamiseks mitte ainult autosid, vaid ka muid transpordivahendeid. Tellimuste täitmiseks kasutavad kaubavedajad aktiivselt ka raudteetransporti, lennukeid ja laevu. Vedaja-ettevõttes töötavate transpordilogistikute kogemus ja oskused mängivad olulist rolli edukas veoprotsessi korraldamises. Nad otsustavad, mis marsruuti ja transpordivahendit valida kauba vedamiseks ning kuidas kõige paremini tagada veo kvaliteeti.

Autotranspordi eelised:

 - üsna kiire kohaletoimetamine;

 - suhteliselt odav hind;

 - väiksemate kaubapartiide saatmise võimalus;

 - kaubavedude teostamine igal ajal;

 - veose ekspedeerimise mugavus;

 - mobiilsus transportimisel;

 - uksest-ukseni kohale toimetamise võimalus.

Raudteetranspordil on omad eelised:

 - odavus;

 - raskekaaluliste veoste vedamise võimalus;

 - pikkade veoste vedamise võimalus;

 - kõrge usaldusväärsusega transportimine;

 - vähene sõltuvus ilmastikust.

Meretranspordil on samuti omad eelised:

 - odavus;

 - pikkade ja raskekaaluliste veoste vedamise võimalus;

 - võimalus toimetada kaup teisele kontinendile, saartele.

Ka lennutranspordil on omad eelised:

 - väga kiire kohale toimetamine;

 - kõrge usaldusväärsusega transportimine;

 - võimalus toimetada kaup teisele kontinendile, saartele.

Kaubavedu on tänapäeval väga nõutav teenus paljudel elualadel.


20.05.2016

Kui teil on vaja kohale toimetada klaver või diivan, siis ei ole ilmtingimata vaja kaubaveolepingut sõlmida. Aga kui te olete ettevõtja, kes plaanib regulaarselt kaupa või toorainet tarnida, siis oleks mõistlik leida usaldusväärset transpordiettevõtet, et sõlmida selle ettevõttega pikaajalise lepingu kaubaveoteenuste osutamiseks.

Kaubaveoleping

Paljud ettevõtjad teevad juba aastaid koostööd usaldusväärse transpordiettevõttega, kuid mitte kõik ei ole veel leidnud head partnerit selles valdkonnas. Sageli on raske valida transpordiettevõtet, mis teostaks kvaliteetset kauba tarnimist, kasutades soodsamaid ja korrektseid kaubaveoprotsessi plaane. Teil tuleks koguda võimalikult rohkem infot selle transpordiettevõtte kohta, kellega plaanite koostööd teha, uurida ettevõtte arengulugu ja veenduda tema kogemustes ja klientide negatiivse tagasiside puudumises.

Kaubaveoleping on mõeldud selleks, et reguleerida tellija ja täitja (transpordiettevõtte) omavahelisi suhteid. Mis puudutab kaubaveolepingu iseärasusi, siis ei saa siin mainimata jätta, et kaubaveolepingus esineb reeglina veel kolmas osapool – kaubasaaja. Muide, kaubasaaja tavaliselt kaubaveolepingut ei allkirjasta.

Kaubaveolepingu poolteks võivad olla nii füüsilised kui ka juriidilised isikud. Kaubavedajateks võivad olla kas füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE) või juriidilised isikud. Kaubaveoteenuse osutamiseks on vajalik vastava tegevusluba.

Kaubaveolepingus sätestatakse veo tellija ja kauba vedaja vastutus. Sageli kajastatakse lepingus ka vastutus veose peale- ja mahalaadimise ning saajale üleandmise eest. Lepingusse tuleks kirja panna võimalikult palju üksikasju, et vähendada vaidluste tekkimise võimalust veo tellija, kauba vedaja(te) ja saaja vahel. Kaubaveolepingu sõlmimise aluseks on muidugi vajadus transportida kaupu ühest kohast teise.

Kaubaveolepingus tuleb kindlasti ära märkida konkreetsed tellimuse täitmise tähtajad. Kauba kohaletoimetamise tähtajad arvutavad transpordilogistikud, sest just nemad tegelevad nii transpordiettevõttele kui veo tellijale sobivaima veomarsruudi väljatöötamisega.

Veo tellija peab väga hoolikalt uurima kaubaveolepingut, et iga lepingupunkt oleks talle selge. See aitab vältida suuremat osa tulevikus tekkida võivaid vaidlusi.

29.04.2016

Võta meiega ühendust

Saada meile sõnum ja võtame Teiega ühendust niipea kui võimalik

Fexpert OÜ
REG. NR. 12365942
KMKR. EE101597056
Laki 15, Tallinn 12915, Estonia